Ing.

Jan Pásek

CSc.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6421
pasek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Pásek, CSc.

Výuka

Vyučované předměty

BPC-MVEMěření v elektrotechnice
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UAMT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021