Ing. arch.

Jan Obrtlík

Ph.D.

FA, UT – odborný asistent

obrtlik@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Jan Obrtlík, Ph.D.

Kontakty

Fakulta architektury

Ústav teorie architektury, odborný asistent

E-mailobrtlik@fa.vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.