Ing.

Jan Novotný

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

novotny.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; HRDLIČKA, A.; NOVOTNÝ, K.; ŠPERKA, P.; KAISER, J. Triple-pulse LIBS: Laser-induced breakdown spectroscopy signal enhancement by combination of pre-ablation and re-heating laser pulses. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2020, roč. 35, č. 293, s. 293-300. ISSN: 1364-5544.
  Detail | WWW

  HRDLIČKA, A.; HEGROVÁ, J.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.; LIČBINSKÝ, R.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K. Calibration standards for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis of asphalts. Spectrochimica Acta Part B, 2020, roč. 170, č. 105919, s. 1-5. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

 • 2019

  VRÁBEL, J.; POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KAISER, J. Classification of materials for selective laser melting by laser-induced breakdown spectroscopy. Chemical Papers, 2019, roč. 1, č. 10, s. 2897-2905. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

  Buday Jakub, Pořízka Pavel, Erik Képeš, Jan Novotný, Jozef Kaiser. Design of an optomechanical module for laserinduced plasma imaging. Book of Abstracts. Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2019. ISBN: 978-80-88195-13-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  HOLÁ, M.; SALAJKOVÁ, Z.; HRDLIČKA, A.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, K.; ČELKO, L.; ŠPERKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; MODLITBOVÁ, P.; KANICKÝ, V.; KAISER, J. Feasibility of Nanoparticle-Enhanced Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analytical Chemistry, 2018, č. 8, s. 1-6. ISSN: 1520-6882.
  Detail | WWW

  PROCHAZKA, D.; ZIKMUND, T.; POŘÍZKA, P.; BŘÍNEK, A.; KLUS, J.; ŠALPLACHTA, J.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J. Joint utilization of double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy and X-ray computed tomography for volumetric information of geological samples. Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, 2018, č. 9, s. 1-7. ISSN: 0267-9477.
  Detail

  VIROSTKOVÁ, K.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J. Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy System for Detection on of Visually Unrecognizable Braking Tracks. 2018.
  Detail

  HRDLIČKA, A.; HEGROVÁ, J; NOVOTNÝ, K.; KANICKÝ, V.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; MODLITBOVÁ, P.; SLÁDKOVÁ, L.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J. Sulfur determination in concrete samples using laser-induced breakdown spectroscopy and limestone standards. Spectrochimica Acta Part B, 2018, roč. 142, č. 1, s. 8-13. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  SALAJKOVÁ, Z.; HOLÁ, M.; HRDLIČKA, A.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, K.; ČELKO, L.; ŠPERKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; MODLITBOVÁ, P.; KANICKÝ, V.; KAISER, J. Feasibility of nanoparticles enhanced laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. 2018. s. 109-109.
  Detail

 • 2017

  POŘÍZKA, P.; KASKI, S.; HRDLIČKA, A.; MODLITBOVÁ, P.; SLÁDKOVÁ, L.; HÄKKÄNEN, H.; PROCHAZKA, D..; NOVOTNÝ, J.; GADAS, P.; ČELKO, L.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Detection of fluorine using laser-induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, roč. 32, č. 10, s. 1966-1974. ISSN: 1364-5544.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; HRDLIČKA, A.; VRÁBEL, J.; ŠKARKOVÁ, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Impact of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy data normalization on multivariate classification accuracy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, roč. 32, č. 2, s. 277-288. ISSN: 1364-5544.
  Detail

  PROCHAZKA, D.; MAZURA, M.; SAMEK, O.; POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J. Combination of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Raman spectroscopy for multivariate classification of bacteria. Spectrochimica Acta Part B, 2017, roč. 2018, č. 139, s. 6-12. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MIKYSEK, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; SLOBODNÍK, M.; KAISER, J. Application of self-organizing maps to the study of U-Zr-Ti-Nb distribution in sandstone-hosted uranium ores. Spectrochimica Acta Part B, 2017, roč. 131, č. 3, s. 66-73. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; MAŠEK, J.; RAJNOHA, M.; PROCHAZKA, D.; MODLITBOVÁ, P.; NOVOTNÝ, J.; BURGET, R.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Multivariate classification of echellograms: a new perspective in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 3160, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  KLUS, J.; MIKYSEK, P.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; HRDLIČKA, A.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Multivariate approach to detection of uranium using LIBS. 2016.
  Detail

  KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Study of sandstone-hosted uranium ore chemical composition by means of laser induced breakdown spectroscopy. Materials structure & micromechanics of fracture - abstract booklet. Brno: VUTIUM Brno, 2016. s. 195-195. ISBN: 978-80-214-5357-9.
  Detail

  BRADA, M.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.; SKOČOVSKÁ, K.; NOVOTNÝ, K. Optimization of Flat Jet Nozzle Designed for Analysis of Suspensions Containing Microparticles. European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2016 - Book of abstracts. H-1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/ 8: Hungarian Chemical Society, 2016. s. 117-117. ISBN: 978-963-9970-65- 6.
  Detail | WWW

  KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Multivariate approach to study of elemental association in sandstone- hosted uranium ores. European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2016 - Book of abstracts. H-1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/ 8: Hungarian Chemical Society, 2016. s. 120-120. ISBN: 978-963-9970-65- 6.
  Detail | WWW

  SKOČOVSKÁ, K.; NOVOTNÝ, J.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Optimization of liquid jet system for laser-induced breakdown spectroscopy analysis. Review of Scientific Instruments, 2016, č. 87, s. 043116-1 (043116-7 s.)ISSN: 0034-6748.
  Detail | WWW

  KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Effect of experimental parameters and resulting analytical signal statistics in laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2016, roč. 126, č. 6, s. 6-10. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; VÍTKOVÁ, G.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Assessment of the most effective part of echelle laser-induced plasma spectra for further classification using Czerny-Turner spectrometer. Spectrochimica Acta Part B, 2016, roč. 124, č. 1, s. 116-123. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MIKYSEK, P.;NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Study of mineralization in geological samples by means of LIBS and neural networks. 2016.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; MAŠEK, J.; POVODA, L.; NOVOTNÝ, J.; BURGET, R.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Utilization of raw echellograms in Laser- Induced Breakdown Spectroscopy. 2016.
  Detail

  KLUS, J.; MIKYSEK, P.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, J.; TROJEK, T.; NOVOTNÝ, K.; SLOBODNÍK, M.; KAISER, J. Multivariate approach to the chemical mapping of uranium in sandstone-hosted uranium ores analyzed using double pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2016, roč. 123, č. 1, s. 143-149. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  SLÁDKOVÁ, L.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; ŠKARKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; KAISER, J. Zlepšenie limitov detekcie nanočasticami zosilnenej spektrometrie laserom budenej (mikro) plazmy. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 151-157. ISSN: 0447-6441.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; KLUS, J.; NOVOTNÝ, J.; TESAŘOVÁ, M.; KAISER, J. Capability of the stand-off LIBS device equipped with either echelle or Czerny- Turner spectrometer for rocks classification. Book of Abstracts of the 13th European Workshop on Laser Ablation. Hajdrichova 19, Sl-1000, Ljubljana, Slovenia: National institut of Chemistry Slovenia, 2016. s. 109-109. ISBN: 978-961-6104-31- 9.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; ZIKMUND, T.; TESAŘOVÁ, M.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J. Utilization of Computed Tomography and Laser Spectroscopy for 3D High Resolution Mapping. Sborník 21. Slovensko-České spektroskopické konference. 2016. s. 51-51. ISBN: 978-80-553-2636-8.
  Detail | WWW

  NOVÁK, L.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; ŠTEFFAN, P.; KAISER, J. Bootloader for Sci- Trace. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
  Detail | WWW

  BRADA, M.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Comparison of approaches for Laser- Induced Breakdown Spectroscopy analyses of liquid suspensions. 2016.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; KÉPEŠ, E.; HRDLIČKA, A.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy coupled with chemometrics for the analysis of steel: The issue of spectral outliers filtering. Spectrochimica Acta Part B, 2016, roč. 123, č. 1, s. 114-120. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, č. 118, s. 90-97. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; PROCHAZKA, D.; VÍTKOVÁ, G.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Assesment of the most effective part of echelle LIP spectra for classification purposes; for further use of Czerny-Turner spectrometer. European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2016 - Book of abstracts. H-1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/ 8: Hungarian Chemical Society, 2016. s. 123-123. ISBN: 978-963-9970-65- 6.
  Detail | WWW

 • 2015

  PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Detection of tire tread particles using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2015, roč. 108, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Statistical Analysis of Acquisition Parameters Variability and its Influence in Laser- Induced Breakdown Spectroscopy. 2015.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; ROČŇÁKOVÁ, I.; SPOTZ, Z.; KLUS, J.; NOVOTNÝ, J.; ČELKO, L.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Study of material degradation employing laser- induced breakdown spectroscopy. 2015.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, K.; HRDLIČKA, A.; KAISER, J. A versatile interaction chamber for laser-based spectroscopic applications, with the emphasis on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (vol 101, pg 149, 2014). OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015. s. 13-13.
  Detail

 • 2014

  VÍTKOVÁ, G.; PROKEŠ, L.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; VŠIANSKÝ, D.; ČELKO, L.; KAISER, J. Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2014, roč. 101, č. 11, s. 191-199. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; HRDLIČKA, A.; PROCHAZKA, D.; VÍTKOVÁ, G.; BRADA, M.; KAISER, J. Využití interakční komory pro materiálovou analýzu archeologických předmětů metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6- 7, s. 174-177. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, K.; HRDLIČKA, A.; KAISER, J. A versatile interaction chamber for laser-based spectroscopic applications, with the emphasis on Laser- Induced Breakdown Spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2014, roč. 101, č. 11, s. 149-154. ISSN: 0584- 8547.
  Detail | WWW

  SLÁDKOVÁ, L.; KÉPEŠ, E.; BŘÍNEK, L.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J. Detekcia stopových prvkov metódou spektroskopie laserom indukovanej mikroplazmy (LIBS) pomocou aplikácie nanočastíc. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 201-203. ISSN: 0447-6441.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; PROCHAZKOVÁ, P.; PROCHAZKA, D.; SLÁDKOVÁ, L.; NOVOTNÝ, J.; PETRILAK, M.; BRADA, M.; SAMEK, O.; PILÁT, Z.; ZEMÁNEK, P.; ADAM, V.; KIZEK, R.; NOVOTNÝ, K.; KAISER, J. Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review. SENSORS, 2014, roč. 2014 (14), č. 9, s. 17725-17752. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Vývoj instrumentace pro metodu spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu pro využití v 2D automatizovaném stolním a dálkovém prvkovém mapování. In Sborník říspěvků multioborové konference LASER53. 1. 2013. s. 45-46. ISBN: 978-80-87441-10- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J. Mobilní aparatura pro dálkovou materiálovou analýzu metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 6, s. 177-180. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  ZIKMUND, T.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; LIŠKA, M.; KAISER, J. Kontrola rozměrů koncovky optického vlákna pomocí počítačévé tomografie. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 181-183. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2012

  VÍTKOVÁ, G.; NOVOTNÝ, K.; PROKEŠ, L.; HRDLIČKA, A.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; PROCHÁZKA, D. Fast identification of biominerals by means of stand-off laser induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks. Spectrochimica Acta Part B, 2012, roč. 73, č. 7, s. 1-6. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; PILÁT, Z.; KRAJCAROVÁ, L.; KAISER, J.; MALINA, R.; NOVOTNÝ, J.; ZEMÁNEK, P.; JEŽEK, J.; ŠERÝ, M.; BERNATOVÁ, S.; KRZYŽÁNEK, V.; DOBRANSKÁ, K.; NOVOTNÝ, K.; TRTÍLEK, M.; SAMEK, O. Application of laser-induced breakdown spectroscopy to the analysis of algal biomass for industrial biotechnology. Spectrochimica Acta Part B, 2012, roč. 74, č. 8, s. 169-176. ISSN: 0584-8547.
  Detail

 • 2011

  J. NOVOTNÝ, J. KAISER, A. HRDLIČKA, R. MALINA, D. PROCHAZKA, K. NOVOTNÝ, M. GALIOVÁ. Development of a remote laser induced breakdown spectroscopy setup. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 1. 2011. s. 168-170. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

 • 2010

  R. Malina, J. Kaiser, J. Novotný, D. Procházka, M. Liška, K. Novotný, M. Galiová, A. Hrdlička. Vývoj laboratorní aparatury pro 2D mapování chemického složení s vysokým plošným rozlišením pomocí laserové spektroskopie - LIBS. In Sborník 14. Česko- Slovenské Spektroskopické Konference. 1. 2010. s. Po27 (Po27 s.)ISBN: 978-80-7395-282- 2.
  Detail

  J. Novotný, J. Kaiser, R. Malina, D. Procházka, M. Liška, K. Novotný, M. Galiová, A. Hrdlička. Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. In Sborník 14. Česko- Slovenské Spektroskopické Konference. 1. 2010. s. A2 (A2 s.)ISBN: 978-80-7395-282- 2.
  Detail

  J. Kaiser, K. Novotný, A. Hrdlička, R. Malina, J. Novotný, D. Prochazka, M. Petrilak, L. Krajcarová, G. Vítková, P. Kučerová. Utilization of selected laser-ablation based diagnostic methods (LIBS, LIFS, LA-ICP-MS) for study of elemental distribution in various solid samples. 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemoraty Optics - Book of Abstracts. 2010. s. 18-18.
  Detail

  KAISER, Jozef - NOVOTNÝ, Karel - GALIOVÁ, Michaela - HRDLIČKA, Aleš - NOVOTNÝ, Jan - VÍTKOVÁ, Gabriela - MALINA, Radomír - PROCHAZKA, David. Utilization of laser- induced breakdown spectroscopy for classification of brick samples. 2010.
  Detail | WWW

  GALIOVÁ, Michaela - KAISER, Jozef - NOVOTNÝ, Karel - NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Miriam - IVANOV, Martin - NOVOTNÝ, Jan - PROCHAZKA, David. Utilization of laser- assisted analytical methods for mapping of archaeological samples. 2010.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; VÉMOLA, T.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V. Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4- 5, s. 280-285. ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  A. Hrdlička, L. Prokeš, A. Staňková, K. Novotný, A. Vitešníková, V. Kanický, V. Otruba, J. Kaiser, J. Novotný, R. Malina, K. Páleníková. Development of a remote laser- induced breakdown spectroscopy system for investigation of calcified tissue samples. Applied Optics, 2010, roč. 49, č. 13, s. C16 (C20 s.)ISSN: 0003- 6935.
  Detail

  J. Kaiser; K. Novotný; A. Hrdlička; R. Malina; J. Novotný; D. Prochazka; M. Petrilak; L. Krajcarová; G. Vítková; P. Kučerová. Utilization of selected laser-ablation- based diagnostic methods for study of elemental distribution in various solid samples. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings Volume). 1. SPIE, 2010. s. 774604- 1 (774604-9 s.)ISBN: 978-0-8194-8236- 5.
  Detail

 • 2009

  NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.; MALINA, R.; LIŠKA, M.; GALIOVÁ, M. Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 2009, č. 7- 8, s. 200-203. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  GALIOVÁ, M. -NOVOTNÝ, K. -HRDLIČKA, A. -KANICKÝ, V. -KAISER, J. -MALINA, R. -NOVOTNÝ, J. -PROCHAZKA, D. -LIŠKA, M. Multielemental mapping of archeological samples by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). In Frontiers in Optics 2009 / Laser Science XXV Technical Digest. 2009. s. 18-18. ISBN: 978-1-55752-878- 0.
  Detail

  NOVOTNÝ, Karel - KAISER, Jozef - NOVOTNÝ, Jan - VÍTKOVÁ, Gabriela - MALINA, Radomír - PROCHÁZKA, David - KANICKÝ, Viktor - OTRUBA, Vítězslav - LIŠKA, Miroslav. Utilization of Remote- LIBS Technique for Comparison of Brick Samples. sborník NASLIBS 2009; NASLIBS 2009. New Orleans : Mississippi State University. 2009. s. 108-108.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; PROCHAZKA, D.; GALIOVÁ, M.; MALINA, R.; KAISER, J. Recent developments on the utilization of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for high- resolution mapping at Brno University of Technology. Euro Meditrrranean Symposium on Laser Induced Spectroscopy - Abstracts. 2009. s. 120-120.
  Detail

  M. Galiová, J. Kaiser, K. Novotný, M. Nývltová Fišáková, M. Ivanov, J. Novotný, M. Liška, V. Kanický, L. Mancini, N. Sodini, G. Tromba. Utilization of the Laser- Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra. Euro Meditrrranean Symposium on Laser Induced Spectroscopy - Abstracts. Rome, Itálie: ENEA, Italy, 2009. s. 57-57.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; KAISER, J.; LIŠKA, M.; GALIOVÁ, M. Implementation of an autofocus algorithm based on searching the best in-focus image into a table-top laser- induced breakdown spectroscopy setup. Optical Engineering, 2009, roč. 48, č. 10, s. 103604- 1 (103604-10 s.)ISSN: 0091- 3286.
  Detail

  KAISER, J. -MALINA, R. -NOVOTNÝ, J. PROCHAZKA, D. NOVTNÝ, K. KRAJCAROVÁ, L. -GALIOVÁ, M. -HOLÁ, M. Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution. In Frontiers in Optics 2009 / Laser Science XXV Technical Digest. 2009. s. 12-15. ISBN: 978-1-55752-878- 0.
  Detail

 • 2008

  KAISER, J. -GALIOVÁ, M. -NOVOTNÝ, K. -ČERVENKA, R. -REALE, L. -NOVOTNÝ, J. -LIŠKA, M. -SAMEK, O. -KANICKÝ, V. -HRDLIČKA, A. -STEJSKAL, K. -ADAM, V. -KIZEK, R. Mapping of lead, magnesium and copper accumulation in plant tissues by laser-induced breakdown spectroscopy and laser- ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Spectrochimica Acta Part B, 2008, roč. 64, č. 1, s. 67-73. ISSN: 0584- 8547.
  Detail

  NOVOTNÝ, Karel - KAISER, Jozef - GALIOVÁ, Michaela - KONEČNÁ, Veronika - NOVOTNÝ, Jan - MALINA, Radomír - LIŠKA, Miroslav - KANICKÝ, Viktor - OTRUBA, Vítězslav. Mapping of different structures on large area of garnite sample using laser-ablation based analytical techniques, an exploratory study. Spectrochimica Acta Part B, 2008, roč. 62B, č. 10, s. 1139-1144. ISSN: 0584- 8547.
  Detail

  GALIOVÁ, Michaela - KAISER, Jozef - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÝ, Jan - VACULOVIČ Tomáš - LIŠKA, Miroslav - MALINA, Radomír - STEJSKAL, Karel - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René. Investigation of heavy- metal accumulation in selected plant samples using laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Applied Physics A, 2008, roč. 93, č. 4, s. 917-922. ISSN: 0947- 8396.
  Detail

  NOVOTNÝ, J., MALINA, R., KAISER, J., LIŠKA, M., GALIOVÁ, M., NOVOTNÝ, K. Algoritmus pro automatické nastavení vzorku do fokusační roviny laseru v sestavě laserové spektroskopie (LIBS). Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 6, s. 179-184. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  KAISER, Jozef - GALIOVÁ, Michaela - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÝ, Jan - MALINA, Radomír. Utilization of Laser- Induced Breakdown Spectroscopy for monitoring of trafficking and deposition of selected heavy metals and nutrition elements in plant compartments. Proceedings of the 5th International Conference on Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Berlin, Aldershof, Germany: BAM Federal Institute of Material Research and Testing, 2008. s. 98-100.
  Detail

  NOVOTNÝ, Jan - KAISER, Jozef - MALINA, Radomír - HRDLIČKA, Aleš - NOVOTNÝ, Karel. Development of a remote Laser- Induced Breakdown Spectroscopy setup for analyzing of cultural heritage objects. Proceedings of the 5th International Conference on Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Berlin, Aldershof, Germany: BAM Federal Institute of Material Research and Testing, 2008. s. 72-73.
  Detail

  Michaela Galiová, Jozef Kaiser, Karel Novotný, Jan Novotný, Radomír Malina, Vojtěch Adam, Karel Stejskal, René Kizek. Utilization of a table-top LIBS experimental setup for monitoring of heavy- metal accumulation in plant species. 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 86-86.
  Detail

  NOVOTNÝ, Jan - KAISER, Jozef - MALINA, Radomír - GALIOVÁ, Michaela - NOVOTNÝ, Karel. Development of a table- top LIBS experimental setup for spectrochemical analysis with high spatial resolution. 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 120-120.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.