doc. Ing.

Jan Mikulka

Ph.D.

FEKT, UTEE – docent

+420 54114 6292
mikulka@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2002 - 21.06.2005

  VUT v Brně, FEKT
  Bakalářské studium v oboru Automatizace a měřicí technika.

 • 01.09.2005 - 12.06.2007

  VUT v Brně, FEKT
  Navazující magisterské studium v oboru Kybernetika, automatizace a měření.

 • 01.09.2007 - 06.09.2011

  VUT v Brně, FEKT
  Postgraduální studium v oboru Teleinformatika.

Přehled zaměstnání

 • 01.02.2008 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Technický pracovník na UTEE

 • 01.05.2009 - 31.01.2016

  VUT v Brně, FEKT
  Odborný asistent na UTEE

 • 01.10.2012 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Vědecko-výzkumný pracovník v Centru SIX

 • 01.02.2016 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Docent na UTEE

Doplňující informace:

UTEE - Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

SIX - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů

Pedagogická činnost

 • Pravidelně vyučovanými předměty jsou:
  • Seminář C++ (BPC-SCP)
  • Měření v elektrotechnice (HMVA, BPC-MVA, BKC-MVA)
  • Měření v audiotechnice (BPC-MVAA)
 • Garantem předmětů:
  • Seminář C++ (BPC-SCP)
  • Měření v elektrotechnice (HMVA, BPC-MVA, BKC-MVA)
  • Měření v audiotechnice (BPC-MVAA)
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum metod pro zpracování biomedicínských obrazů (MR, OKT, mikroskopické obrazy).
 • Aplikace otevřených knihoven pro zpracování obrazů (OpenCV, CUDA, MITK, 3D Slicer).
 • Aplikace platforem pro paralelizaci výpočtů (CUDA).

Akademické stáže v zahraničí

 • 17.03.2008 - 17.06.2008

  Paříž, Francie
  Institut Superior d'Electronique de Paris (ISEP). Zaměření: Level set segmentační metody pro zpracování OKT obrazů.

 • 01.09.2010 - 28.02.2011

  Mataró, Španělsko
  Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) a Hospital de Mataró. Zaměření: klasifikace patologických a zdravých tkání při výzkumu divertikulární choroby.

 • 21.05.2012 - 11.06.2012

  Los Angeles, Kalifornie, USA
  University of Southern California (USC) a University of California in Santa Barbara (UCSB). Zaměření: možnosti spolupráce s VUT v Brně v oblasti kognitivních věd a zpracování obrazů.

 • 01.03.2013 - 31.05.2013

  Vídeň, Rakousko
  Medizinische Universität Wien (Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik). Zaměření: výzkum v oblasti optimalizované implementace metod pro rychlou registraci obrazových dat získaných optickou koherentní tomografií.

Univerzitní aktivity

Klíčová slova

zpracování obrazů, segmentace, klasifikace, paralelizace, CUDA, GPGPU, měření, snímače, magnetická rezonance, MRI, optická koherentní tomografie

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2013
  • 2. místo v TOP10 na VUT v Brně v kategorii technologických výsledků VaV.
 • 2005
  • Cena děkana za bakalářskou práci.

Projekty

 • 2007 - 2009
  • Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů (GA ČR)
 • 2009 - 2012
  • Institut experimentálních technologií 1
  • Institut experimentálních technologií 2
 • 2011 - 2013
  • Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik (GA ČR)
 • 2012 - 2014
  • Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami
 • 2012 - 2015
  • Excelentní mladí vědci na VUT v Brně

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích