• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Hlavní e-mail mikulka@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 47148
 
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
01.09.2002 - 21.06.2005 VUT v Brně, FEKT
Bakalářské studium v oboru Automatizace a měřicí technika.
01.09.2005 - 12.06.2007 VUT v Brně, FEKT
Navazující magisterské studium v oboru Kybernetika, automatizace a měření.
01.09.2007 - 06.09.2011 VUT v Brně, FEKT
Postgraduální studium v oboru Teleinformatika.
Přehled zaměstnání
01.02.2008 - ... VUT v Brně, FEKT
Technický pracovník na UTEE
01.05.2009 - 31.01.2016 VUT v Brně, FEKT
Odborný asistent na UTEE
01.10.2012 - ... VUT v Brně, FEKT
Vědecko-výzkumný pracovník v Centru SIX
01.02.2016 - ... VUT v Brně, FEKT
Docent na UTEE
Doplňující informace:

UTEE - Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

SIX - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů

Pedagogická činnost
 • Pravidelně vyučovanými předměty jsou:
  • Seminář C++ (BSCP)
  • Měření v elektrotechnice (HMVA, BMVA, KMVA)
  • Měření v elektrotechnice pro audio inženýrství (JMVA)
 • Garantem předmětů:
  • Měření v elektrotechnice (HMVA)
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum metod pro zpracování biomedicínských obrazů (MR, OKT, mikroskopické obrazy).
 • Aplikace otevřených knihoven pro zpracování obrazů (OpenCV, CUDA, MITK, 3D Slicer).
 • Aplikace platforem pro paralelizaci výpočtů (CUDA).
Akademické stáže v zahraničí
17.03.2008 - 17.06.2008 Paříž, Francie
Institut Superior d'Electronique de Paris (ISEP). Zaměření: Level set segmentační metody pro zpracování OKT obrazů.
01.09.2010 - 28.02.2011 Mataró, Španělsko
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) a Hospital de Mataró. Zaměření: klasifikace patologických a zdravých tkání při výzkumu divertikulární choroby.
21.05.2012 - 11.06.2012 Los Angeles, Kalifornie, USA
University of Southern California (USC) a University of California in Santa Barbara (UCSB). Zaměření: možnosti spolupráce s VUT v Brně v oblasti kognitivních věd a zpracování obrazů.
01.03.2013 - 31.05.2013 Vídeň, Rakousko
Medizinische Universität Wien (Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik). Zaměření: výzkum v oblasti optimalizované implementace metod pro rychlou registraci obrazových dat získaných optickou koherentní tomografií.
Univerzitní aktivity
Klíčová slova

zpracování obrazů, segmentace, klasifikace, paralelizace, CUDA, GPGPU, měření, snímače, magnetická rezonance, MRI, optická koherentní tomografie

Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013
  • 2. místo v TOP10 na VUT v Brně v kategorii technologických výsledků VaV.
 • 2005
  • Cena děkana za bakalářskou práci.
Projekty
 • 2007 - 2009
  • Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů (GA ČR)
 • 2009 - 2012
  • Institut experimentálních technologií 1
  • Institut experimentálních technologií 2
 • 2011 - 2013
  • Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik (GA ČR)
 • 2012 - 2014
  • Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami
 • 2012 - 2015
  • Excelentní mladí vědci na VUT v Brně
Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.