doc. Ing.

Jan Mikulka

Ph.D.

FEKT, UTEE – docent

+420 54114 6292
mikulka@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 8:00 - 9:00, T12/SC 4.87 (Technická 12, Brno 61600)Před konzultací mě prosím kontaktujte e-mailem.

Garantované předměty

HMVAMěření v elektrotechnice
Česky, zimní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

JELEElektrotechnika pro audio inženýrství
Cvičení na poč., Česky, letní, FEKT, UTEE
KMVAMěření v elektrotechnice
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UTEE
HMVAMěření v elektrotechnice
Přednáška, Cvičení odb. zák., Česky, zimní, FEKT, UTEE
BMVAMěření v elektrotechnice
Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UTEE
JMVAMěření v elektrotechnice pro audio inženýrství
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UTEE
BSCPSeminář C++
Projekty, Česky, letní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. Jiří Sliž
téma dizertační práce: Pokročilé metody zpracování obrazů

Ing. Pavel Křepelka
téma dizertační práce: Rozvoj metodiky rozlišení mikrobiálních kolonií

Ing. Daniel Chalupa
téma dizertační práce: Kvantitativní hodnocení funkčního stavu mozkové tkáně pomocí PET/MR technik

Ing. Jan Dušek
téma dizertační práce: Rychlá rekonstrukce obrazů elektrické impedanční tomografie