doc. Ing.

Jan Mikulka

Ph.D.

FEKT, UTEE – docent

+420 54114 6292
mikulka@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 8:00 - 9:00, T12/SC 4.87 (Technická 12, Brno 61600)
Konzultace si prosím domlouvejte předem e-mailem.

Garantované předměty

BPA-MVAMeasurement in Electrical Engineering
Anglicky, zimní, FEKT, UTEE
BPC-MVAAMěření v audiotechnice
Česky, zimní, FEKT, UTEE
BPC-MVAMěření v elektrotechnice
Česky, zimní, FEKT, UTEE
BKC-MVAMěření v elektrotechnice
Česky, zimní, FEKT, UTEE
HMVAMěření v elektrotechnice
Česky, zimní, FEKT, UTEE
BPC-SCPSeminář C++
Česky, letní, FEKT, UTEE
BPA-SCPThe C++ Programming Language
Anglicky, letní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

BPC-EL2Elektrotechnika 2
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FEKT, UTEE
BKC-MVAMěření v elektrotechnice
Přednáška, Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UTEE
HMVAMěření v elektrotechnice
Cvičení odborného základu, Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UTEE
BPC-MVAMěření v elektrotechnice
Přednáška, Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UTEE
BPA-SCPThe C++ Programming Language
Cvičení na počítači, Anglicky, letní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021