• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Hlavní e-mail mikulka@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 47148
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2014
Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2011
Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
2010
Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2007
GA102/07/0389, Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.