Ing.

Jan Macháček

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

machacek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. In Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

 • 2017

  HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Utilization of knowledge systems and bases for selection and evaluation of domestic electrical installations. International Journal for Innovation Education and Research (IJIER), 2017, roč. 5, č. 09, s. 88-110. ISSN: 2411-3123.
  Detail | WWW

 • 2015

  RADIL, L.; MACHÁČEK, J. Nekonvenční přeměny energie. 2015.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M. Ekonomika a ekologie v elektroenergetice. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-197.
  Detail

 • 2014

  RADIL, L.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Modeling Vanadium Redox Battery in Modelica. In 2014 15th International Scientific Conference of Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2014. s. 1-5. ISBN: 978-1-4799-3807- 0.
  Detail

 • 2013

  RADIL, L.; MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.; OSIČKA, A. Wind Power Plant Model in Modelica Language. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference Renewable Energy Sources OZE 2013. 1. Bratislava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89402-64- 9.
  Detail | WWW

 • 2012

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. The electricity consumption of households, prediction and potential savings through BACS. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2012. 2012. s. 597-601. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 2 část. Elektroinstalatér, 2012, roč. XVIII, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1211- 2291.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L.; KUBÍN, D. Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdroju v EU. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 623-627. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdroju energie na vývoj cen elektriny. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 617-621. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Využití software Mathematica nebo Matlab pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 233-237. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

 • 2011

  HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Economic evaluation of classical and intelligent electrical installation Inels for type options. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2011. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; PAVELKA, T.; MIŠÁK, S. Obnovitelné zdroje elektrické energie. EFEKT. EFEKT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 256 s. ISBN: 978-80-01-04937- 2.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 1 část. Elektroinstalatér, 2011, roč. XVII, č. 6, s. 19-21. ISSN: 1211- 2291.
  Detail | WWW

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Inteligentní rozvodné sítě. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Multi-criteria analysis (MCA) for evaluation of intelligent installation. International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET), 2011, roč. 1, č. 4, s. 94-99. ISSN: 2231- 1963.
  Detail

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Klasická versus inteligentní elektroinstalace. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HALUZA, M.; MACHÁČEK, J. Využití multikriteriální analýzy (MCA) pro hodnocení inteligentních elektroinstalací. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdrojů energie na vývoj cen elektřiny. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 60-64. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice s využitím software Mathematica nebo Matlab. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 29-33. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Electric and Nonelectric Quantities Measurement in Power Engineering Using LabView. In Labview - Modeling, Programming and Simulations. 1. Printed in India: Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. s. 39-66. ISBN: 978-953-307-521- 1.
  Detail | WWW

 • 2010

  BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; TOMAN, P. Modern wiring system as building management system. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. s. 791-794. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; PROCHÁZKA, Z. The Temperature Dependant Efficiency of Photovoltaic Modules - a long term evaluation of experimental measurements. In Renewable Energy. T J Hammons. Printed in India: In-Tech, Olajnica 19/3, 32000 Vukovar, Croatia, 2010. s. 415-446. ISBN: 978-953-7619-52- 7.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Control of Serial Port (RS-232) Communication in LabVIEW. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2010. s. 36-40. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Design and Material Modification of Heat Engine Compression Cylinder. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Brno University of technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. s. 313-316. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Optimization of Design and Material Modification of Heat Engine Compression Cylinder. Elektroinform, 2010, roč. 9, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1684- 2243.
  Detail | WWW

 • 2009

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Moderní způsoby řízení osvětlení v inteligentní elektroinstalaci. In Svetlo 2009 Zbornik z 18. mezinarodnej konferencie. 2009. s. 312-318. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Stirlingův termodynamický cyklus. Brno: 2009. s. 1-133.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; PROCHÁZKA, Z. Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. Stará Lesná: TU of Kosice, 2009. s. 195-200. ISBN: 978-80-553-0401- 4.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; BÁTORA, B. KNX Partners - Brno University of Technology. Brussel: KNX Journal international, 2009. s. 56-56.
  Detail

 • 2008

  MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J.; MATOUŠEK, A. Renewable Energy Sources in Combined Systems - On- line System for Measuring and Collecting Data. International Journal of Energy, 2008, roč. 1, č. 3, s. 59-64. ISSN: 1998- 4316.
  Detail | WWW

  MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J.; MATOUŠEK, A. Renewable Energy Sources in Combined Systems - On-line System for Measuring and Collecting Data -. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2008, roč. 4, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1790- 5079.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; KOPEJTKOVÁ, D. a kol. ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI A BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ - PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. In Proceedings of The 8th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS '08. STU Bratislava, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-2883-6.
  Detail

  MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. System for Measuring and Collecting Data - Results of Measuring on Combined System -. In Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering. WSEAS Applied Informatics & Communications. Turkey, Istanbul: WSEAS Press, 2008. s. 192-197. ISBN: 978-960-6766-60- 2. ISSN: 1790- 5117.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Annual operational evaluation of experimental photovoltaic system. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav Elektroenergetiky, 2008. s. 53-58. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Remote control of a Metex multimeter in LabView. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, 2008. s. 163-166. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J. System for Processing, Vizualization and Data Storage. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. Tomsk, Rusko: TPU, 2008. s. 41-44. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

 • 2007

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; BÁTORA, B.; BELATKA, M. Sběr dat z fotovoltaických systémů. In Sborník přednášek konference Energomatika 2007. Wirelesscom, s.r.o., 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-239-9076- 8.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Utilization of Genetic Algorithms in Solution Schmidt' s Theory of Stirling Engine. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. s. 311-316. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; BELATKA, M.; BÁTORA, B. Influence of Discharge Lamps Supply Voltage on the Chromaticity Temperature. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. s. 317-321. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J. A Matlab-Based Online Measuring System for Power- Optimized Solar Cell. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. s. 349-353. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; DRÁPELA, J. System for Measuring and Collecting Data from Solar- cell Systems. In 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation. 1. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMME), 2007. s. 702-705. ISBN: 978-84-691-0057- 8.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Stirling Engine. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2007, č. 2, s. 45-52. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  PROCHÁZKA, Z.; MACHÁČEK, J.; UHER, J. On- line Measuring System of Solar Energy Converter with Power Optimization. In Modern Technique and Technologies MTT 2007. Tomsk: TPU Tomsk, 2007. s. 29-31. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů. In Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2007. s. 16-23. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. On- line Measuring System. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Ing. Zdenek NovotnýCSc., Ondrčkova 105, Brno, 2007. s. 165-168. ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

 • 2006

  MACHÁČEK, J. Stirling Engine. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2006. Brno: Česká reprografická, s. r. o., 2006. s. 377-383. ISBN: 80-214-3180- 6.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Proposal of a New Construction of Stirling Engine Regenerator. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2005 volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2006. s. 58-62. ISBN: 80-214-3162- 8.
  Detail

 • 2005

  MACHÁČEK, J. Ideální termodynamický cyklus Stirlingova motoru. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

  KRÁTKÝ, M.; MACHÁČEK, J. Simulation of disturbance on Czech- Poland border profile. In 5th international conference of PHD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2005. s. 233 ( s.)ISBN: 963-661-678- 7.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; KRÁTKÝ, M. Optimization of Hot Chamber of Stirling Engine. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: Tiborné Kovács, 2005. s. 349-355. ISBN: 963-661-678- 7.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Analysis of Stirling Engine Characteristics by Schmidts Theory. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2005. s. 117-122. ISBN: 80-214-2889- 9.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z. Reálný regenerativní cyklus Stirlingova motoru. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

 • 2004

  MACHÁČEK, J., GREGOR, J., JARMARA, M. Optimalizace chodu Stirlingova motoru. Elektroenergetika 2004. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-248-0612- 6.
  Detail

  MACHÁČEK, J. Schmidtova teorie Stirlingova motoru - obecný popis. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; GREGOR, J.; JARMARA, M. Schmidtova teorie Stirlingova motoru - praktický výpočet. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-27. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Operating characteristics models of Stirling engine. In Proceedings of international scientific conference. Brno: Lindovský a Psota, Brno, 2004. s. 73-81. ISBN: 978-80-214-2642- 9.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Model of Stirling Engine. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2004. s. 479-484. ISBN: 80-214-2636- 5.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Provozní vlastnosti modelu Stirlingova motoru. Proceedings of International Scientific Conference. Brno: Lindovský a Psota, 2004. s. 73-74. ISBN: 80-214-2642- X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.