• Open Access Week 2016
  • JobChallenge 2016
  • Nejsem idol
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Hlavní e-mail Hruby@fa.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1453
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
Ivo BOHÁČ, Marek ZÁMEČNÍK, Jaroslav DRÁPAL, Tereza FRANKOVÁ, Josef HRABEC, Jan HRUBÝ, Markéta PETROVÁ, Veronika VALENTOVÁ. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). LITERA BRNO. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-218. ISBN: 978-80-214-5329- 6.
Detail
 
2015
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. In FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-160. ISBN: 978-80-214-5296- 1.
Detail
 
2014
SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-214-5088- 2.
Detail
 
2012
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449- 0436.
Detail
 
2011
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A. Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav. Brno: FA VUT, 2011. s. 1-156.
Detail
 
2003
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 1-156. ISBN: 80-214-2399- 4.
Detail
 
2002
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. s. 1-164. ISBN: 80-214-2146- 0.
Detail
 
1999
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř_ architektura. Brno: ME TO DA, 1999. 18 s.
Detail
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř v Brně. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 57 ( s.)ISSN: 0862- 7010.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.