• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Hlavní e-mail Hruby@fa.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1453
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
Boháč, Drápal, Hrabec, Hrubý. Karel IV. - sakrální architektura. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 1-36. ISBN: 978-80-214-5327- 2.
Detail
BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). LITERA BRNO. LITERA BRNO. Brno: VUT v Brně, 2016. 218 s. ISBN: 978-80-214-5329- 6.
Detail
 
2015
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. In FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-160. ISBN: 978-80-214-5296- 1.
Detail
 
2014
VRABELOVÁ, R.; SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění., 2014. 96 s. ISBN: 9788021450882.
Detail
SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-214-5088- 2.
Detail
 
2012
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449- 0436.
Detail
 
2011
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A. Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav. Brno: FA VUT, 2011. s. 1-156.
Detail
 
2010
HRUBÝ, J.; HRABEC, J. Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. In Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. 0. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 2-28. ISBN: 978-80-214-4172- 9.
Detail
 
2003
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 1-156. ISBN: 80-214-2399- 4.
Detail
 
2002
HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. s. 1-164. ISBN: 80-214-2146- 0.
Detail
 
1999
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř_ architektura. Brno: ME TO DA, 1999. 18 s.
Detail
HRUBÝ, J. Petr Uhlíř v Brně. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 57 ( s.)ISSN: 0862- 7010.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.