prof. RNDr.

Jan Chvalina

DrSc.

FEKT, UMAT – profesor

+420 54114 6058
chvalina@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Projekty

  • 2010

    Kvalitativní metody vyšetřování spojitých a dikrétních dynamických systémů se zřetelem i na jejich algebraickou strukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
    Detail

  • 2008

    Vytvoření předmětu "Matematika 2" pro obor Biomedicínská technika a bioinformarika., zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
    Detail