Ing.

Jan Bárta

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6705
bartaj@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  BÁRTA, J.; TOMAN, M.; LOLOVÁ, I.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L. Synchronní stroje spouštěné ze sítě - Souhrnná výzkumná zpráva TJ01000433. 2019.
  Detail

  BÁRTA, J.; UZHEGOV, N.; LOŠÁK, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; PYRHÖNEN, J. Squirrel Cage Rotor Design and Manufacturing for High-Speed Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, roč. 66, č. 9, s. 6768-6778. ISSN: 0278-0046.
  Detail | WWW

 • 2018

  KLÍMA, J.; NERG, J.; BÁRTA, J.; VÍTEK, O. The impact of the rotor slit number on the behavior of high-speed induction motor. Przeglad Elektrotechniczny, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 7-13. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  KNEBL, L.; BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č. An improved nonlinear analytical model of the PM-assisted synchronous reluctance motor focused on torque behavior accuracy. In 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM). 2018. s. 541-546. ISBN: 978-1-5386-2476-0.
  Detail

  BÁRTA, J.; UZHEGOV, N.; KNEBL, L.; ONDRŮŠEK, Č. Effect of Additional Copper Losses on the High-speed Induction Machine Performance. In USB Proceedings 2018 XIII International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2018. s. 1163-1168. ISBN: 978-1-5386-2476-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  UZHEGOV, N.; BÁRTA, J.; KURFŰRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; PYRHÖNEN, J. Comparison of High- Speed Electrical Motors for a Turbo Circulator Application. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2017, č. 99, s. 1-10. ISSN: 0093-9994.
  Detail | WWW

 • 2016

  BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; LOŠÁK, P.; VLACH, R. Design of High-Speed Induction Machine for the 6 kW, 120 000 rpm Helium Turbo-Circulator. In USB Proceedings 2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM). 2016. s. 1552-1558. ISBN: 978-1-5090-2537-4.
  Detail | WWW

  BÁRTA, J. The Eddy Current Losses of High-Speed Solid Rotor Induction Machine as Function of the Radial Air- Gap Length. In Proceedings of the 22 nd Conference STUDENT EEICT 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 507-511. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail

  BÁRTA, J.; UZHEGOV, N.; ONDRŮŠEK, Č.; PYRHÖNEN, J. High-Speed Electrical Machine Topology Selection for the 6 kW, 120 000 rpm Helium Turbo-Circulator. International Review of Electrical Engineering (IREE), 2016, roč. Vol 11, č. No 1, s. 1-9. ISSN: 1827-6660.
  Detail

  UZHEGOV, N.; BÁRTA, J.; KURFŰRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; PYRHÖNEN, J. Comparison of High-Speed Electrical Motors for a Turbo Circulator Application. In USB Proceedings 2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM). 2016. s. 688-694. ISBN: 978-1-5090-2537-4.
  Detail | WWW

 • 2015

  BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č. Finite Element Analysis of High-Speed Solid Rotor Induction Machine with Copper Cage. In Advanced Mechatronics Solutions. Springer International Publishing Switzerland, 2015. s. 195-200. ISBN: 978-3-319-23921-7.
  Detail

  BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č. Rotor Design and Optimization of Synchronous Reluctance Machine. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. march 2015, s. 555-559. ISSN: 1803- 1269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÁRTA, J. Computer Aided Rotor Design and Simulation of Synchronous Reluctance Machine. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 595-599. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

 • 2014

  BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č. Design and Optimization of Synchronous Reluctance Machine. In 16th MECHATRONIKA 2014. First edition. 2014. s. 60-64. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.