Ing.

Jakub Roupec

Ph.D.

FSI – externí pedagog

+420 54114 3136, +420 54114 3216
roupec.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Roupec, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  GA17-26162S, Výzkum chování magnetoreologické kapaliny ve slit-flow reometru za podmínek vysokých smykových spádů a neustáleného toku , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2013

  GP13-31834P, Studium jevů ovlivňujících trvanlivost a degradaci MR kapaliny, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Demonstrace funkčního vývoje tlumení závěsů kol, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vliv degradačních procesů na reologické vlastnosti MR kapaliny, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Degradační procesy magnetoreologických tlumících prvků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Akustická diagnostika mechanické převodovky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Reometr pro demonstraci chování magnetoreologických kapalin, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Laboratorní simulátor vozovky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Studium a měření tokových křivek magnetoreologických kapalin s pomocí adaptovaného MR hydraulického tlumiče, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail