Ing.

Jakub Hejč

FEKT, UBMI

+420 54114 6676
hejc@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Hejč

Tvůrčí aktivity

 • CHMELAŘ, M.; HEJČ, J.: Řízený externí kardiostimulátor; Externí kardiostimulátor pro výzkumné účely. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT. Pro experimenty je přepravován do do Fyztiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Bunny Hunter; Software pro automatické rozměření elektrogramů z izolovaných králičích srdcí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: QT Analyzer; Software pro detekci QT intervalu v dlouhodobých záznamech EKG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.