Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

elcner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 10:00 - 12:00, A2/304 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Vyučované předměty

IPMPočítačové modelování II
Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou, Česky, zimní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021