Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

elcner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.: model plic Brno 2; Realistický segmentový model plic pro depoziční studie. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
    http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
    Detail

  • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.: model plic Brno 3; Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
    http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.