Bc.

Jakub Czapek

FA – student

xaczapek@fa.vutbr.cz
157382/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Bc. Jakub Czapek

Funkce

Vysoké učení technické v Brně

Komise k oblasti řízení a podpůrných procesů, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti pedagogické komise AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti ekonomické komise AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studentská komora AS VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.