doc. PhDr.

Iveta Šimberová

Ph.D.

FP – proděkanka pro zahraniční vztahy

+420 54114 2678
simberova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Model pro měření inovační výkonnosti podniků ve vybraných subsektorech kreativních průmyslů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti v obchodním modelu Canvas v českém podnikatelském prostředí pro zpracovatelský průmysl 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TL02000215, Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice , zahájení: 01.02.2019, ukončení: 31.01.2022
  Detail

 • 2018

  Uplatnění holistické koncepce při řízení firem , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Specifické faktory úspěchu podniků v České republice , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  GA14-23079S, Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  The Impact of Organizational Culture on Performance of Manufacturing Companies in Austria and the Czech Republic., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Metody měření efektivnosti marketingových činností a jejích aplikace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 01.01.2009
  Detail

 • 2007

  Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 01.01.2008
  Detail

 • 2006

  Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku., zahájení: 01.03.2006, ukončení: 24.12.2007
  Detail

 • 2002

  GA402/02/0106, Internacionalizace malých a středních podnikatelů v ČR, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail