prof. RNDr.

Ivana Márová

CSc.

FCH, ÚCHPBT – ředitel ústavu

+420 54114 9419, +420 54114 9351, +420 54114 9352
marova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 15:00 - 17:30, P/02/A3109 (Purkyňova 118, Brno 61200)Konzultace se týkají předmětů Biochemie 1, Biochemie 2, Základy genových technologií, Základy fyziologie.

Garantované programy

NPCP_CHTPChemie a technologie potravin
prezenční studium, Česky, Ing., 2 roky, FCH,
NPCP_MAChemie pro medicínské aplikace
prezenční studium, Česky, Ing., 2 roky, FCH,
NKCP_CHTPChemie a technologie potravin
kombinované studium, Česky, Ing., 2 roky, FCH,
DPCP_CHTPChemie a technologie potravin
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DPAP_CHTPChemistry and Technology of Foodstuffs
prezenční studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKCP_CHTPChemie a technologie potravin
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKAP_CHTPChemistry and Technology of Foodstuffs
kombinované studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Garantované předměty

DA_BCHAdvanced Biochemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
BC_BCH1Biochemie I
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_BCH2Biochemie II
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BAA_BCH1Biochemistry I
Anglicky, letní, FCH, ÚCHPBT
SZZ_M_BCHBiomedicínská chemie
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
SZZ_M_BTMBiomedicínské technologie a metody
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
SZZ_B_BIOTBiotechnologie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_BIT2Biotechnologie II
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MCO_AEBBiotechnologie přírodních látek
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MCO_DS_PDiplomový seminář - PCHBT
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
DAO_PCHBFood Chemistry and Biochemistry
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_CHPLChemie přírodních látek
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_LSP2Laboratorní projekt II
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_LSP1Laboratorní projekt I
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
MCO_LAB1_PLaboratoř oboru I - PCHBT
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_LAB2_PLaboratoř oboru II - PCHBT
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
M_SLPBiMaster Summer Laboratory Project in Biotechnology
Anglicky, letní, FCH, ÚCHPBT
M_WLPBiMaster Winter Laboratory Project in Biotechnology
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHPBT
DCO_MPVModerní postupy valorizace potravinářských odpadů
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_BOdborná praxe - BT
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_PLOdborná praxe - CHPL
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_POdborná praxe - PCH
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
SZZ_B_OPCHOrganická a potravinářská chemie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
SZZ_B_OCHBOrganická chemie a biochemie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
DC_BCHPokročilá biochemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
DCO_PCHBPotravinářská chemie a biochemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
SZZ_M_PCHBTPotravinářská chemie a biochemie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
SZZ_B_POTPotravinářské technologie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
SZZ_M_PTBPotravinářské technologie a biotechnologie
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_BCH_PPraktikum z biochemie
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_PLDMPřehled laboratorních diagnostických metod
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_SO_ASeminář a praktikum oboru CHMA
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
MCO_SO2_ASeminář oboru II - CHMA
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_TUPTechnologie uchovávání potravin
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_TP_BTTýmový praktický projekt - BT
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_TP_CHPLTýmový praktický projekt - CHPL
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_TP_PCHTýmový praktický projekt - PCH
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MCO_TSPTýmový semestrální projekt
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_UBP_BTÚvod do bakalářské práce - BT
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_UBP_CHPLÚvod do bakalářské práce - CHPL
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_UBP_PCHÚvod do bakalářské práce - PCH
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

BC_BCH1Biochemie I
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_BCH2Biochemie II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MCO_BIT2Biotechnologie II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MCO_AEBBiotechnologie přírodních látek
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MCO_DS_PDiplomový seminář - PCHBT
Diplomový seminář, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_LSP2Laboratorní projekt II
Speciální laboratoř, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MCO_LAB2_PLaboratoř oboru II - PCHBT
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MCO_SO2_ASeminář oboru II - CHMA
Seminář, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_TUPTechnologie uchovávání potravin
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MCO_TSPTýmový semestrální projekt
Seminář, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021