doc. Ing.

Ivan Němec

CSc.

FAST, STM – docent

nemec.i@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ivan Němec, CSc.

Projekty

 • 2021

  Problematika návrhu membránových konstrukcí s respektováním výstavby ve fázích, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Výpočtová predikce porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Výpočtová analýza vzniku a šíření trhlin v kvazikřehkých materiálech rozšířenou metodou konečných prvků (XFEM), zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Vlastnosti vybraných implicitních metod v dynamice stavebních konstrukcí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Vypracování algoritmu pro kontakt mezi MKP prvky, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Problematika navrhování membránových konstrukcí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Problematika návrhu počátečního rovnovážného tvaru membránových konstrukcí (form-finding), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail