prof. RNDr.

Ivan Mezník

CSc.

FP, ÚI – profesor

+420 54114 2604
meznik@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc.

Publikace

 • 2017

  MEZNÍK, I. Základy matematiky pro ekonomii a management. Základy matematiky pro ekonomii a management. 2017. s. 5-443. ISBN: 978-80-214-5522-1.
  Detail

  MEZNÍK, I. Introduction to Mathematical Economics for Economists. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně v Akademickém nakladateství CERM, s. r. o., 2017. 176 s. ISBN: 978-80-214-5495-8.
  Detail

  DOUBRAVSKÝ, K.; MEZNÍK, I. ESTIMATION OF RESULTS AS A FEEDBACK OF UNDERSTANDING. In Challenges in Mathematics Education for the Next Decade. The Mathematics Education for the Future Project. Munster: WTM (Verlag fur wiessenschaftliche Text und Medien), 2017. s. 75-79. ISBN: 978-3-95987-045- 0.
  Detail

  MEZNÍK, I. Introduction to Mathematical Economics for Economists. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 177 s. ISBN: 978-3-330-06010-4.
  Detail

  MEZNÍK, I. Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o., 2017. 189 s. ISBN: 978-80-214-5512-2.
  Detail

 • 2015

  MEZNÍK, I. DATABASE MANIPULATIONS AS RELATION- TYPE OPERATIONS. European Scientific Journal, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 249-255. ISSN: 1857- 7881.
  Detail

 • 2013

  MEZNÍK, I.; STUDENÝ, V. To an Axiomatic Model of Rate of Growth. Applied Mathematics, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-7. ISSN: 2152- 7385.
  Detail

  MEZNÍK, I. Diskrétní matematika pro užitou informatiku. CERM. CERM. Brno: CERM, s.r.o., 2013. 185 s. ISBN: 978-80-214-4761- 5.
  Detail

 • 2009

  MEZNÍK, I.; KOCH, M. Special Database Constructions as Relation Operations. Business, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 121-126. ISSN: 1539- 722X.
  Detail

 • 2007

  MEZNÍK, I.; KOCH, M. n- ary Relation Operations on Databases. In Ninth International Conference - Mathematics Education in a Global Community. Charlotte: The University of North Carolina, 2007. s. 370-376. ISBN: 0-203-93023- 1.
  Detail

 • 2005

  MEZNÍK, I. On strict monotonicity of the price elasticity. In Proceedings of the 4th Annual International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields. Honolulu: Hawaii University, 2005. s. 614-621. ISBN: 1550- 3747.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z., HŘEBÍČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, J., MEZNÍK, I. APPLICATION OF E- LEARNING IN THE EDUCATION OF MATHEMATICAL DISCIPLINES. In Brno, FAST VUT v Brně: FAST VUT v Brně, 2005. s. 61 ( s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; MEZNÍK, I. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy. 1. Brno: Litttera, Brno, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno, 2005. ISBN: 80-85763-27- 3.
  Detail

 • 2004

  MEZNÍK, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J. E- Learning in Teaching of Mathematics Using Computer Algebra System Maple. In Proc.of the Int. Conf. The Future of Mathematics Education. Ciechocinek, Polsko: Alma, 2004. s. 66-71. ISBN: 83-919465-4- 1.
  Detail

  MEZNÍK, I.; CHVÁTALOVÁ, Z. Využití e- learningových nástrojů Maple při výuce matematického modelování. In Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, 2004. s. 107-119. ISBN: 80-8070-287- X.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; MEZNÍK, I. E- LEARNING IN EDUCATION OF MATHEMATICS USING ALGEBRA SYSTEM MAPLE. In Ciechocinek, Poland: 2004. s. 66-70. ISBN: 83-919465-4- 1.
  Detail

  Mezník, I. Common- Sense Logic for Managing Uncertainty. In Proc. of the Int. Conf. Polsko: Alma, 2004. s. 66 ( s.)ISBN: 83-919465-4- 1.
  Detail

  Mezník, I. The Concept of Elasticity in Teaching and Applications of Engineering Mathematics. In Proceedings of 12th SEFI Maths Working Group Seminar. Prague: Vydavatelství ČVUT, Prague, 2004. s. 101 ( s.)ISBN: 2-87352-048- 5.
  Detail

  MEZNÍK, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J. Elektronocká podpora výuky matematiky s využitím systému počítačové algebry Maple. In Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. s. 72-81. ISBN: 80-85645-49- 1.
  Detail

 • 2003

  MEZNÍK, I. Banach Fixed Point Theorem and the Stability of the Market. In Proceedings of the International Conference The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. Brno: The Mathematics Education into the 21th Century Project, 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 83-919465-1- 7.
  Detail

 • 2002

  MEZNÍK, I. To some consequences of linearity and concavity of a demand function. In Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Praha: VŠE Praha, 2002. s. 87-91. ISBN: 80-7262-193- 9.
  Detail

  MEZNÍK, I. Mathematics towards perception of the world. In Proc.of the Int.Con. The humanistic Renaissance in Math. Education. Palermo: The Third Wiorld Forum, 2002. s. 263- 266 ( s.)
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z., MEZNÍK, I. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářský studijní program Daňové poradenství. Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářský studijní program Daňové poradenství. Brno: Nakladatelství Littera, Kovařík, Ühledná 52, Brno, 2002.
  Detail

 • 2001

  MEZNÍK, I. On Structural Features of Modelling. In Proc. of the Int. Con. New Ideas in Math. Education. New Ideas in Mathematics Education. Palm Cove, Australia: The Mathematics Education into the 21st Century Project, 2001. s. 167 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.