prof. Ing.

Ivailo Terzijski

CSc.

FAST, BZK – profesor

+420 54114 7850
terzijski.i@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.

Publikace

 • 2020

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Comparison of Resistance of Concrete for Sewage Pipes to Sulphate Corrosion Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 44-50. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Determination of Concrete Resistance to Corrosive Effects of Water with Aggressive CO2 Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 31-37. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Determination of sulphate resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ČAIROVIĆ, D. Stanovení relativní odolnosti betonů vůči modelovým agresivním prostředím. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Experimentální stanovení odolnosti betonů trub vůči působení síranů. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-11. ISBN: 978-80-906759-9-5.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Simple Comparison of Different Concrete Resistance to Sulphate-Induced Corrosion. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-44. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod s agresivním CO2. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Stanovení odolnosti betonů proti působení síranů. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 49-54. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; TERZIJSKI, I. Cost-Effective High-Performance Concrete: Experimental Analysis on Shrinkage. Materials, 2019, roč. 12, č. 17:2730, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení síranů. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

 • 2017

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Methods Considering the Concrete Creep due to Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Relaxation of Structural Concrete due to its Shrinkage in Terms of Age-Adjusted Effective Modulus Method. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 471-476. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M. Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

 • 2016

  ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Experimental Evaluation of Residual Stresses in the Concrete. In Advanced Engineering Technology II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. s. 433-438. ISBN: 978-3-03835-680-6. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Prediction of Shrinkage Cracking of Early Age Concrete. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537- 8.
  Detail

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Vliv dotvarování mladého betonu na velikost vynucených napětí. Beton TKS, 2016, č. 3/ 2016, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Možnosti zohlednění dotvarování betonu při smršťování. In 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Concrete Resistance to Cracking due to Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. s. 96-101. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2015

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Odolnost betonu proti praskání způsobené smršťováním. In 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J. Experimentální stanovení napětí v betonu způsobeného objemovými změnami a zohlednění vlivu okolního prostředí. In 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-903806-8- 4.
  Detail

  ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I. Identification of the Concrete Internal Structure from the Beginning of Its Setting. In YOUNG SCIENTIST 2015. First edition. Jasná: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-1988- 9.
  Detail

  KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I. Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 33-36. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J. Experimental Investigation of Residual Stress in the Concrete Caused by Volume Changes with Consideration of Environment Effect. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2015. s. 102-107. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2014

  KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; ZVOLÁNEK, L. Autogenní smršťování a jeho měření od okamžiku uložení betonu. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 3, s. 64-67. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I. Effect of various ways of curing on ultra- light concrete. In Young scientist 2014. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-1668- 0.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L. Smršťování betonu - vědecky, nebo prakticky použitelně?. In 12. konference Technologie betonu 2014. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 54-59. ISBN: 978-80-903806-4- 6.
  Detail

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží. In 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014). Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 124-131. ISBN: 978-80-903806-4- 6.
  Detail

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L. Vývoj a základní vlastnosti ultralehkého betonu. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L. Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

 • 2013

  KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Měření autogenního smršťování od okamžiku uložení betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2013 www.zkouseniajakost. cz. 2013. s. 81-89. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

 • 2012

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Stanovení deformačních charakteristik zdiva. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 6-14. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko- výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České republiky část II. Vlastnosti vysokopevnostního betonu a jejich zkoušení. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 44-53. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M. Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 178-185. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České repibliky. Část I. Úvod a složky vysokopevnostního betonu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 54-63. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol. Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 40-43. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

 • 2010

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I. Development of membrane roofs from prestressed concrete. In Konstrukční beton v České republice 2006- 2009. 1. Praha: ČBS ČSSI, 2010. s. 214-219. ISBN: 978-80-903806-0- 8.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Mosty z vysokopevnostního betonu v ČR. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 4-13. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2009

  TERZIJSKI, I. Vysokopevnostní beton - vývoj, technologie, vlastnosti a jejich zkoušení, aplikace v mostních konstrukcích v ČR. Praha: ČBS, 2009.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Deevelopment of UHPC for the model of pedestrian bridge. In Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference. 2009. Brno: 2009. s. 191-194. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Shrinkage of high performance concretes and possibilities of its influence. In Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: CTU Publishing, 2009. s. 69-70. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Smršťování vysokohodnotných betonů a možnosti jeho ovlivnění. In Technické listy 2008 Díl 2. Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. s. 71-72. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

 • 2008

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Vývoj speciálních kompozitů pro model předpjaté membránové konstrukce. In Technické listy 2007 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 61-62. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Development and properties of ultra high performance concrete (UHPC). In Technical sheets 2007 - part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. CIDEAS. Prague: CTU Publishing, 2008. s. 63-64. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Optimisation of UHPC for the model of a pedestrian bridge. Ultra High Performance Concrete (UHPC) - Proceedings of the Second Internatioal Symposium. 2008. Kassel: Kassel University press, 2008. s. 707-814. ISBN: 978-3-89958-376- 2.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Polyfunkční přísady zlepší vlastnosti materiálu. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 11, s. VI (VIII s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Development of special cement composites for model of prestressed shell structure. In Technical sheets 2007 - part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. CIDEAS. Prague: CTU Publishing, 2008. s. 61-62. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Vývoj a vlastnosti betonu se zvláště vysokou pevností. In Technické listy 2007 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 63-64. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

 • 2007

  STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R. Bridges utilizing high strength concrete. In Innovative materials and technologies for concrete structures - Proceedings of the fib Congress. 2007. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2007. s. 35-40. ISBN: 978-963-420-923- 2.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z. Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání. In Experiment 2007 - sborník Česko- Slovenské konference. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Návrh speciálních kompozitů pro model předpjaté skořepinové konstrukce. In Sborník příspsěvků z česko- slovenské konference EXPERIMENT 07. 2007. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 471-476. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; HALAS, V. Nová koncepce řízení tuhnutí a tvrdnutí vysokohodnotných betonů. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 443-448. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; VÍTEK, J. Model lof pedestrian bridge utilizing UHPC. In Proceedings of MATBUD 2007. 2007. Krakow: Politechnika Krakowskaja, 2007. s. 519-526. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Speciální betony v mostních konstrukcích. In Sborník příspěvků z 5. konference Speciální betony. 2007. Praha: Sekurkon, 2007. s. 15-21. ISBN: 978-80-86604-32- 9.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Vývoj a vlastnosti betonu se zvláště vysokou pevností. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007, č. 2231- 6. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-11.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Membranové střechy z předpjatého betonu. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-30.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Speciální požadavky na vysokopevnostní beton dálničního mostu D 47 přes řeku Odru. Bystřice nad Perštějnem: STACHEMA Kolín, s.r.o., 2007. s. 1-22.
  Detail

  KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I. Fracture properties of fibre UHPC after 28, 90 and 180 days of specimens curing. In Fibre concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. s. 225-228. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Vývoj speciálních kompozitů pro model předpjaté konstrukce. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007 č. 2231- 5. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-11.
  Detail

 • 2006

  TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J. Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí. Výzkumná etapová zpráva projektu "Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostího betonu" - etapa 3, část 3c. 2006. Brno: VUT FAST, 2006. s. 1-42.
  Detail

  ZICH, M.; TERZIJSKI, I. Casová analýza mostu z vysokopevnostního betonu se spraženou deskou. In Staticko-konštrukcné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. 2006. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2006. s. 151-152. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J. Freeway bridge from highstrength concrete. Structural Concrete in the Czech Republic. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 6-6. ISBN: 80-903501-9- 4.
  Detail

 • 2005

  TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Kompatibilita komponent pojivového tmele vysokopevnostního betonu. Dílčí výzkumná zpráva, etapa 2.2.3.1. CIDEAS. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-24.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí. Etapová výzkumná zpráva. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-57.
  Detail

  ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I. Sledování konstrukčních parametrů vysokopevnostního betonu navrženého pro pilotní projekt mostu. Etapová zpráva projektu MPO FI-IM/185. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-46.
  Detail

  PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; TERZIJSKI, I. Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Část 1 Navrhování prvků železobetonových konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS servis. s.r. o, 2005. s. 7-16.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Compatibility and Efficiency of Components of High- strengt Concrete. In Non- Traditional Cement and Concrete II. Brno: VUT Brno, 2005. s. 307-315. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis. Materiály pro stavbu, 2005, roč. 11, č. 3, s. 52-56. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČÍRTEK, L.; PANÁČEK, J.; ZMEK, B. Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia. Betonové prvky. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-20.
  Detail

 • 2004

  KERŠNER, Z.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I. Can non metallic fibers improve fracture properties of high strength concrete?. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I. Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis. In Experiment 04. Brno: Cerm s.r.o., 2004. s. 581-588. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I. Poznatky z využití vysokopevnostního betonu v praxi. In 11. Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., 2004. s. 164 ( s.)ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., KONEČNÝ, L. Aplikace vysokopevnostního betonu v mostní konstrukci D211. Beton TKS, 2004, roč. 4, č. 5/ 2004, s. 36 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., SVADBÍK, P. APLIKACE VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V MOSTNÍ KONSTRUKCI D211. In Speciální Betony. Praha: SEKURKON, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86604-15- 2.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Compatibility of Components of High and Ultra High Performance Concrete. In International Symposium of Ultra High Performance Concrete. Kassel: University of Kassel, 2004. s. 175 ( s.)ISBN: 3-89958-086- 9.
  Detail

  KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I. Lomové vlastnosti vysokopevnostních betonů užitých v konstrukci mostu D211. In Lomové chování inherentně křehkých materiálů, Křehký lom 2004. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2004. s. 65 ( s.)ISBN: 80-239-3646- 8.
  Detail

 • 2003

  TERZIJSKI, I., KOVÁŘ, K. Sledování kompatibility komponent pojivového tmele vysokohodnotného betonu. 10. Betonářské dny 2003. Praha: 2003. s. 63- 71 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  TERZIJSKI, I., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Analýza použitelnosti běžné žebírkové výztuže pro kotvení prvků stavebních konstrukcí. Beton TKS, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Vysokohodnotné betony pro hybridní mostní konstrukce. Brno: 2003.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Beton TKS, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 31- 34 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2002

  TERZIJSKI, I. Analýza možnosti výroby a využití vysokohodnotných betonů pro hybridní konstrukce. Zpráva o průběhu řešení projektu FD-K/ 092 Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce v roce 2002. neuvedeno. Brno: VUT v Brně, 2002.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Ověření pevnostní a reologických parametrů optimalizovaného návrhu betonu spřaženéů desky ocelobetonového mostu přes Odru. 2002.
  Detail

  TERZIJSKI, I. Plasticizer compatibility of Polycarboxylate Superplasticizers. In 2002.
  Detail

  TERZIJSKI, I., KOVÁŘ, K. Návrh složení betonu pro spřaženou mostní konstrukci. In Mosty 2002. Brno: Sekurkon, Praha, 2002. s. 193 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

 • 2001

  TERZIJSKI, I. The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramics models. 2001, roč. 142, č. 3, s. 941-947.
  Detail

  TERZIJSKI, I., SCHMID, P., KOVÁŘ, K. Analýza parametrů samozhutňujícího betonu v modelu mostní konstrukce. In Betonářské dny 2001. Ediční středisko ČVUT v Praze: Ćeská betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 234-239. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., TERZIJSKI, I. Zpevňování zdiva mikrohřeby. Materiály a technologie pro stavbu, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 34-36. ISSN: 1211- 0787.
  Detail

 • 1979

  Šťastník, S., Terzijski, I. Nový způsob výpočtu teplotního útlumu stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0549. 1979, roč. 1979, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.