doc. Mgr.

Irena Hinterleitner

Ph.D.

FAST, MAT

+420 54114 7612
hinterleitner.i@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Irena Hinterleitner, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2004, Mgr., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Aplikace matematiky v ekonomii

Pedagogická činnost

  • Cvičící - Matematika I, Matematika II

Vědeckovýzkumná činnost

  • Riemannova geometrie
  • Konformně-projektivní harmonická zobrazení