prof. PhDr.

Hana Vykopalová

CSc.

ÚSI – externí pedagog

vykopalova@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Publikace

 • 2014

  VYKOPALOVÁ, H. New Social and Security Risks, Excluded Areas, Crime and Uneployment in Selected Areas of the Moravian-Silesian Region. International Journal of Business and Information, 2014, roč. I., č. 1, s. 1188-1193. ISSN: 1728-8673.
  Detail

  VYKOPALOVÁ, H. Economic Development and Individual and Social Behavior. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, roč. I., č. 109, s. 1116-1119. ISSN: 1877-0428.
  Detail

  VYKOPALOVÁ, H. Psychologie v podnikání. 1. Brno: 2014. s. 1-80. ISBN: 978-80-214-4977-0.
  Detail

  VYKOPALOVÁ, H. Bezpečnost a rizikové chování. 1. Brno: 2014. s. 1-80. ISBN: 978-80-214-4978-7.
  Detail

  VYKOPALOVÁ, H.; CUPAL, M. Forensic engineering and importance of the human factor. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1665-1669. ISSN: 1877-0428.
  Detail

 • 2012

  VYKOPALOVÁ, H.; ČERNOCKÝ, R. Ocenění stavby v "havarijním" stavu. Soudní inženýrství, 2012, roč. 23- 2012, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2011

  VYKOPALOVÁ, H. Globalizace a její pojetí z pohledu socio ekonomického vývoje společnosti. Podniková ekonomika a manažment, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 609-612. ISSN: 1336- 5878.
  Detail

 • 2010

  VYKOPALOVÁ, H. Psychosociální aspekty mimořádné události. In Sborník příspěvků, VII. konference Medicina katastrof: Traumatologické plánování. Hradec Králové: Zdravotní a sociální akademie, 2010. s. 110-112. ISBN: 978-80-254-8739-6.
  Detail

 • 2009

  VYKOPALOVÁ, H. Společnost a osobnost znalce. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VYKOPALOVÁ, H. Společnost a osobnost znalce. In Soudní inženýrství. Brno: VUT, 2009. s. 19-22. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

 • 2006

  VYKOPALOVÁ, H. Význam faktorů komunikace v průběhu soudního líčení a jejich kognitivní posouzení. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 1, s. 45-47. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.