RNDr.

Hana Lepková

CESA – ředitel

+420 54114 2270
lepkova@cesa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Lepková

Funkce

Vysoké učení technické v Brně

Stavební komise VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Kolegium rektora, ředitelka Centra sportovních aktivit


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.