doc. Ing.

František Šoukal

Ph.D.

FCH, ÚCHM – ředitel ústavu

+420 54114 9492, +420 54114 9811
soukal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

pátek, 9:00 - 11:00, E428 (4028) (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Garantované programy

BPCP_CHTMChemie a technologie materiálů
prezenční studium, Česky, Bc., 3 roky, FCH,
BKCP_CHTMChemie a technologie materiálů
kombinované studium, Česky, Bc., 3 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020

Garantované předměty

DCO_FCHMFyzika a chemie materiálů
Česky, celoroční, FCH, ÚCHM
SZZ_M_CHMChemie materiálů
Česky, letní, FCH, ÚCHM
SZZ_B_CHMChemie materiálů
Česky, letní, FCH, ÚCHM
MCO_IMIInstrumentace v materiálovém inženýrství
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie I
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_STMSpeciální technologie maltovin
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_SAM1Struktura a vlastnosti anorganických materiálů I
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_SAM2Struktura a vlastnosti anorganických materiálů II
Česky, letní, FCH, ÚCHM
SZZ_M_TVMTechnologie a vlastnosti materiálů
Česky, letní, FCH, ÚCHM
SZZ_B_TVMTechnologie a vlastnosti materiálů
Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_TP_CHMTýmový projekt - CHM
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
DCO_VSDVyužívání sekundárních surovin
Česky, celoroční, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020

Vyučované předměty

BC_ACH1Obecná a anorganická chemie I
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_STMSpeciální technologie maltovin
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_SAM1Struktura a vlastnosti anorganických materiálů I
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_SAM2Struktura a vlastnosti anorganických materiálů II
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_UPMTÚvod do pokročilých materiálů a technologií
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020