Ing.

František Šebek

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

sebek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Šebek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012-2016, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; obor Inženýrská mechanika
 • 2010-2012, Ing., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; obor Inženýrská mechanika a biomechanika
 • 2007-2010, Bc., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; obor Strojní inženýrství
 • 2003-2007, maturitní zkouška, Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim; obor Strojírenství

Přehled zaměstnání

 • 2019-dosud, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; Odbor inženýrské mechaniky
 • 2019-2020, výzkumný pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NCK MESTEC; Sekce mechaniky těles a mechatroniky
 • 2018-2020, vědecko-výzkumný pracovník, Mendelova Univerzita v Brně; Lesnická a dřevařská fakulta; Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
 • 2017-2018, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky
 • 2015-2016, vědecký a výzkumný pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky
 • 2014-2015, technický pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky

Pedagogická činnost

 • Pružnost a pevnost I
 • Pružnost a pevnost II
 • Nelineární úlohy mechaniky v MKP

Vědeckovýzkumná činnost

 • Explicitní formulace metody konečných prvků
 • Velké plastické deformace
 • Kritéria tvárného porušování
 • Mechanika poškození kontinua
 • Nízko-cyklová únava a cyklická plasticita

Akademické stáže v zahraničí

 • Září 2014, studijní stáž, University of Malta

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 2018-2020, člen ASME (Americká společnost strojních inženýrů) - Divize tlakových nádob a potrubí, Divize aplikované mechaniky, Divize jaderného inženýrství, Divize konstrukčního inženýrství, Divize výrobního inženýrství
 • 2018-dosud, člen ČSM (Česká společnost pro mechaniku) - Odborná skupina Technická mechanika, Odborná skupina Počítačová mechanika, Odborná skupina Mechanika únavového porušování materiálu