Ing.

František Šebek

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

sebek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Šebek, Ph.D.

Patenty

  • 2016

    užitný vzor
    DŽUGAN, J.; ŠPANIEL, M.; ŠEBEK, F.; HŮLKA, J.; JENÍK, J.; COMTES FHT a.s., Dobřany, CZ: Zkušební těleso pro víceosé neproporcionální zatěžování v podmínkách nízkocyklové únavy. 29740, užitný vzor. (2016)
    Detail