Ing.

František Burian

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6470
burianf@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Burian, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  LÁZNA, T.; GÁBRLÍK, P.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. Simulating UAS-Based Radiation Mapping on a Building Surface. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 130-147. ISBN: 978-3-030-43890-6. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KALVODOVÁ, P. Industry 4.0 Testbed at Brno University of Technology. In MODELLING AND SIMULATION FOR AUTONOMOUS SYSTEMS (MESAS 2018). Lecture Notes in Computer Science. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2019. s. 147-157. ISBN: 978-3-030-14984-0. ISSN: 0302-9743.
  Detail

 • 2018

  STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 225-232. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  JÍLEK, T.; BURIAN, F.; KŘÍŽ, V. Odometry Calibration of a Chassis with Differential Steering. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Amsterdam, The Netherland: Elsevier B.V., 2018. s. 484-489. ISSN: 2405-8963.
  Detail | WWW

 • 2017

  KALVODOVÁ, P.; ŽALUD, L.; BURIAN, F. Medical Optical Scanning System - Data Fusion Evaluation Method. In 2017 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO). IEEE Computer Society Publications, 2017. s. 78-82. ISBN: 978-1-5090-6536-3.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; STÁŇA, I.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. ANALYSIS OF SELECTED DISTRACTING FACTORS INFLUENCING MOTORIC COMPONENT OF REACTION TIME USING ELECTROMYOGRAPHY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC DEVELOPMENT, LOGISTICS & SUSTAINABLE TRANSPORT. Croatia: 2017. s. 41-50. ISBN: 978-953-243-090-5.
  Detail | WWW

 • 2016

  JÍLEK, T.; BURIAN, F.; KŘÍŽ, V. Kinematic Models for Odometry of a Six-Wheeled Mobile Robot. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2016. s. 305-310. ISSN: 2405-8963.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; JÍLEK, T.; KALVODA, P.; KOPEČNÝ, L. Calibration and evaluation of parameters in a 3D proximity rotating scanner. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, roč. 21, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1392-1215.
  Detail | WWW

 • 2014

  KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; ŽALUD, L. Multispectral Texture Mapping for Telepresence and Autonomous Mobile Robotics. In 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Mechatronics (ICMEM'14). 2014. s. 158- 1 (158-9 s.)ISBN: 978-1-927877-05- 0.
  Detail | WWW

  NEJDL, L.; KUDR, J.; ČÍHALOVÁ, K.; CHUDOBOVÁ, D.; ŽŮREK, M.; ŽALUD, L.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; KŘÍŽKOVÁ, S.; NOVOTNÁ, M.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; PRÁŠEK, J.; ADAM, V.; KIZEK, R. Remote-controlled robotic platform ORPHEUS as a new tool for detection of bacteria in the environment. Electrophoresis, 2014, roč. 35, č. 14, s. 2333-2345. ISSN: 0173-0835.
  Detail

  BURIAN, F.; ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; JÍLEK, T.; KOPEČNÝ, L. Multi-Robot System for Disaster Area Exploration. In Flood Recovery, Innovation and Response IV. Great Britain: WIT Press, 2014. s. 263-274. ISBN: 978-1-84564-785-8.
  Detail

  ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; JÍLEK, T. Color and Thermal Image Fusion for Augmented Color and Thermal Image Fusion for Augmented Reality in Rescue Robotics. In The 8th International Conference on Robotic, Vision, Signal Processing & Power Applications: Innovation Excellence Towards Humanistic Technology (Lecture Notes in Electrical Engineering) [Hardcover]. 2014. Springer, 2014. s. 47-56. ISBN: 978-981-4585-42-2.
  Detail | WWW

  BURIAN, F. Tvorba multispektrálních map v mobilní robotice. Brno: 2014. s. 1-89.
  Detail

 • 2013

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L.; KOCMANOVÁ, P.; JÍLEK, T. Remote Robotic Exploration of Contaminated and Dangerous Areas. In Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2013. Brno: Military Academy, Czech Republic, 2013. s. 1309-1316. ISBN: 978-80-7231-918- 3.
  Detail

 • 2012

  FLORIÁN, T.; BURIAN, F.; ŽALUD, L. Small Exploration Robot Accessories. In Proceedings of 11th IFAC/ IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. s. 109-112. ISBN: 978-3-902823-21- 2. ISSN: 1474- 6670.
  Detail

  JÍLEK, T.; ŽALUD, L.; BURIAN, F. Mobilní robot pro přesnou sebelokalizaci. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií 2012 - Sborník příspěvků. 2012. Brno: FEKT VUT, 2012. s. 84-88. ISBN: 978-80-214-4527- 7.
  Detail

  BURIAN, F.; ŽALUD, L.; FLORIÁN, T.; JÍLEK, T. Unified storage for laser scanner data. In Proceedings of 11th IFAC/ IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. 10344 Virginia Lee Dr. Centerville, OH 45458, USA: IFAC-PapersOnLine / Elsevier, 2012. s. 56-59. ISBN: 978-3-902823-21- 2.
  Detail

  BURIAN, F.; FLORIÁN, T.; ŽALUD, L. Zjištění parametrů elipsy z kovarianční matice identifikovaného systému. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií září 2012. 2012. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-4547- 5.
  Detail

 • 2011

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L.; FLORIÁN, T. Heterogeneous Reconnaissance Robotic System for Dangerous Environments. In ICMT 2011, International Conference on Military Technologies 2011. Brno: University of Defence, Brno, 2011. s. 1007-1014. ISBN: 978-80-7231-787- 5.
  Detail

  BURIAN, F.; ŽALUD, L. Rekuperace energie mobilních robotů. In Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Brno: LITERA Brno, Tábor 43a, Brno, 2011. s. 76-80. ISBN: 978-80-214-4297- 9.
  Detail

  ŽALUD, L.; FLORIÁN, T.; KOPEČNÝ, L.; BURIAN, F. CASSANDRA - Heterogeneous Reconnaissance Robotic System for Dangerous Environments. In Proceedings of 2011 IEEE/ SICE International Symposium on System Integration. Kyoto: Kyoto University, 2011. s. 1-6. ISBN: 9781457715228.
  Detail

  BURIAN, F.; FLORIÁN, T.; ŽALUD, L. The Identification of drivers behaviour through the use of GPS and odometry. In Proceedings of Mendel 2011. Mendel Journal series. Brno, CZ: Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno, 2011. s. 492-497. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  BURIAN, F.; ŽALUD, L.; FLORIÁN, T. Analysis of safe and reliable communication for control of weapon head on mobile robot. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011. Brno, CZECH REPUBLIC: Univerzita Obrany, 2011. s. 855-860. ISBN: 978-80-7231-787- 5.
  Detail

 • 2010

  BURIAN, F.; VESELÝ, M.; ŽALUD, L. Building Safe Realtime Channel for Mobile Teleoperated Robots. In DAAAM International Scientific Book. DAAAM International Scientific Book. 1. Zadar, HR: 2010. s. 1209-1210. ISBN: 978-3-901509-73- 5. ISSN: 1726- 9687.
  Detail

 • 2009

  BURIAN, F. Mathematics in simulator of 3D laser proximity scanner. In Proceedings of 8th International PhD Student' s Workshop on Control and Information Technology. 8. Brno, Kolejní 4, 612 00, CZ: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3949- 8.
  Detail

 • 2008

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L. Chemicky pruzkumny robot. In Chemical Reconnaissance Robot. Brno: VUT, 2008. s. 1-89. ISBN: 978-1-4244-2031- 5.
  Detail

  ŽALUD, L.; BURIAN, F.; KOPEČNÝ, L. Orpheus Reconnaissance Robots. In Proceedings of SSRR 2008. Japan, Sendai: Tohoku University Aobayama, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-1-4244-2031- 5.
  Detail

  BURIAN, F.; ŽALUD, L. Technika lokalizace mobilního robotu v urbanistickém prostředí za pomocí laserového snímače vzdálenosti. In Sborník příspěvků konference ZVŮLE 2008. Brno: FEKT VUT v Brně, 2008. s. 26-29. ISBN: 978-80-214-3709- 8.
  Detail

  NEUŽIL, T.; BURIAN, F. Průběžná lokalizace a tvorba map pomocí smykem řízeného robotu. AT& P journal PLUS, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1336- 5010.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.