Ing.

Filip Toman

FSI, NCK energ. - en.ing.

Filip.Toman@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Filip Toman

Tvůrčí aktivity

  • KRACÍK, P.; TOMAN, F.; POSPÍŠIL, J.: Stand pro testování kapalného filmu ve vertikální trubce; Experimentální zařízení pro hodnocení vlivů na proudění tenkého kapalného filmu na vnitřní stěně vertikální trubky. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.