doc. MgA.

Filip Cenek

FaVU – děkan

+420 54114 6534, +420 54114 6800
dekan@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. MgA. Filip Cenek

Projekty

 • 2020

  Tkaný text - publikace, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Sound mapping: Kultúrne domy, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  La Contextressa, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Cyklus výstav v Galerii 209, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výstavní program Galerie FaVU 2020, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Podpora umělecké činnosti studentů FaVU VUT – Veřejná prezentace tvůrčích aktivit studentů FaVU VUT, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Speciální efektové pigmenty, jejich vlastnosti a způsoby využití v malířství, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výstavní program galerií FaVU 2019, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  TL01000560, Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.03.2021
  Detail

  Výtvarné intervence v galerijní praxi a prezentace umění za hranicemi galerie, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  Obrazy v pohybu - výzkum současného umění a architektury, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Využití profesionálních A/V technologií při realizaci intermediálních uměleckých děl v galerijním a veřejném prostoru, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail