prof. Ing. et Ing.

Fabian Khateb

Ph.D. et Ph.D.

FEKT, UMEL – profesor

+420 54114 6128
khateb@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020 - profesor v oboru Elektrotechnická a elektronická technologie, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.
 • 2011 - docent v oboru Elektrotechnická a elektronická technologie, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.
 • 2004 - 2007 Ph.D. Doktor filosofie v oboru Řízení a ekonomika podniku, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská.
 • 2002 - 2005 Ph.D. Doktor filosofie v oboru Mikroelektronika a technologie, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.
 • 2000 - 2003 Ing. Inženýr v oboru Řízení a ekonomika podniku, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská.
 • 1997 - 2002 Ing. Inženýr v oboru Elektrotechnická výroba a management, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

Přehled zaměstnání

 • 01.03.2005 - 31.03.2007

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky
  Technický pracovník

 • 01.04.2007 - 31.07.2011

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky
  Odborný asistent

 • 01.05.2009 - 01.05.2012

  Vysoké učení technické v Brně, Marketingové oddělení
  Specialista marketingu a spolupráce se zahraničními universitami

 • 15.10.2010 - 31.08.2016

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu
  Odborný asistent

 • 01.08.2011 - 31.07.2020

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky
  Docent

 • 01.08.2020 - ...

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky
  Profesor

Vědeckovýzkumná činnost

 • Recenzent následujících mezinárodních impaktovaných časopisů:
 1. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (USA).
 2. Circuits, Systems and Signal Processing (USA).
 3. International Journal of Circuit Theory and Applications (UK).
 4. Electronics Letters (UK).
 5. Microelectronics Journal (UK).
 6. IET Circuits, Devices & Systems (UK).
 7. AEÜ - International Journal of Electronics and Communications (Germany).
 8. International Journal of Electronics (UK).
 9. IEICE Electronics Express (Japan).
 10. Radioengineering Journal (Czech Republic).
 11. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (India).
 12. Journal of Circuits, Systems, and Computers (Singapore).
 13. Analog Integrated Circuits and Signal Processing (Netherlands).
 14. Arabian Journal for Science and Engineering (Saudi Arabia).
 15. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (China).
 16. Electrical Engineering (Germany).
 17. Sensors (Switzerland).
 •   h-index a počet příspěvků:
 1. Web of Science: h-index: 20; počet příspěvků: 108 (83 časopisových, 20 konferenčních)
 2. Scopus: h-index: 22 (z toho 15 bez autocitací); počet příspěvků: 109 (83 časopisových, 21 konferenčních)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

794

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

701

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Členem redakční rady prestižních impaktovaných časopisů dle WoS:

od 2012: Circuits, Systems and Signal Processing, USA, nakladatelství: Springer Birkhauser, IF: 1.992 @ 2018.

od 2013: Microelectronics Journal, UK, nakladatelství: Elsevier Sci LTD, IF: 1.284 @ 2018.

od 2015: IET Circuits, Devices & Systems, UK, nakladatelství: Inst Engineering Technology-IET, IF: 1.277 @ 2018.

od 2015: International Journal of Electronics, UK, nakladatelství: Taylor & Francis LTD, IF: 1.070 @ 2018. 

 • Členem redakční rady časopisů:

od 2015: International Journal of Electronics Letters, UK, nakladatelství: Taylor & Francis LTD.