doc. Ing.

Eva Vítová

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – docent

+420 54114 9475, +420 54114 9353, +420 54114 9574
vitova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E., JELEN, H. H. Application of vacuum solid-phase microextraction for the analysis of semi-hard cheese volatiles. European Food Research and Technology, 2020, roč. 246, č. 1, s. 573-580. ISSN: 1438-2385.
  Detail | WWW

 • 2019

  SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E. Influence of starter culture on volatile compounds in "Moravský bochník" cheese. soubor abstraktů. 2019. s. 66-66.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BURDĚJOVÁ, L.; ŠIMÍČKOVÁ, A.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M. Flavour of red, white and black currants: comparison of instrumental and sensory data. sborník abstraktů. Sevilla: 2019. s. 66-66.
  Detail

  BURDĚJOVÁ, L.; VÍTOVÁ, E. Assessment of volatile compounds with emphasis on volatile allergens in selected dried medicinal plants using solid phase microextraction coupled with gas chromatography–mass spectrometry. Chemical Papers. 2019. s. 1-12. ISSN: 1336-9075.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; SŮKALOVÁ, K.; SÝKORA, M.; BUŇKA, F. Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. s. 112-118. ISBN: 978-80-7509-647-0.
  Detail

 • 2018

  VÍTOVÁ, E.; SÝKORA, M.; MAHDALOVÁ, M.; SŮKALOVÁ, K. Influence of aroma compounds on sensory quality of processed cheese analogues. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. FCH VUT v Brně: FCH VUT v Brně, 2018. s. 69-69. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E. Monitoring of the fatty acid content in Swiss type cheese. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 145-146. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

 • 2017

  BURDĚJOVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi-experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Chemical Papers, 2017, roč. 12, č. 103, s. 1-17. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BURDĚJOVÁ, L.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J. Influence of volatile compounds on flavour of selected cultivars of gooseberry. Chemical Papers, 2017, roč. 71, č. 10, s. 1895-1908. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L.; SKÁCEL, J.; VÍTOVÁ, E. Welfare of the Mealworm (Tenebrio molitor) Breeding With Regard to Nutrition Value and Food Safety. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 460-465. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi- experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Book of Abstracts 8th Central European Conference Chemistry towards Biology. Brno, Czech Republic: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic, 2016. s. 87-87. ISBN: 978-80-7305-777- 0.
  Detail | WWW

  BUTOROVÁ, L.; VÍTOVÁ, E.; POLOVKA, M. Comparison of volatiles identified in Aronia melanocarpa and Amelanchier alnifolia using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Food and Nutrition Research. Lužianky: National Agricultural and Food Centre, 2016. s. 57-68. ISSN: 1336-8672.
  Detail

 • 2015

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MELIKANTOVÁ, M. Comparison of selected aroma compounds in cultivars of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Chemical Papers, 2015, roč. 69, č. 6, s. 881-888. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; BABÁK, L.; MATĚJÍČEK, A. Comparison of flavour and volatile flavour compounds of mixed elderberry juices. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 147-152. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; ZEMANOVÁ, J.; OMELKOVÁ, J. Validation of SPME–GC–FID Method for Determination of Fragrance Allergens in Selected Cosmetic Products. ACTA CHROMATOGRAPHICA. 2015. s. 509-523. ISSN: 1233-2356.
  Detail

  Bubelová, Z., Tremlová, B., Buňková, L., Pospiech, M., Vítová, E., Buňka, F. The effect of long-term storage on the quality of sterilized processed cheese. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE. 2015. s. 4985-4993. ISSN: 0022-1155.
  Detail

  BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Assessment of antioxidant properties of different types of herbs by EPR and UV- VIS spectroscopy. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 96-96. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Comparison of antioxidant and colour characteristics of different types of medical plants assessed by modern spectroscopic techniques. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, 2015. s. 91-94. ISBN: 9788090495937.
  Detail

  MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 97-99. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MUSILOVÁ, L.; PECINOVÁ, E. Comparison of sensory quality of model Swiss cheese with commercially obtained corresponding product. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 95-96. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 100-100. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MUSILOVÁ, L.; PECINOVÁ, E. Comparison of sensory quality of model Swiss cheese with commercially obtained corresponding product. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 152-154. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Assessment of antioxidant properties of different types of herbs by EPR and UV- VIS spectroscopy. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 56-58. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 143-145. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. 1. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 97-98. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L. Identification and quantification of aroma compounds of Sea buckthorn berries. In CECE 2014, 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. s. 450-453. ISBN: 978-80-904959-2- 0.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The influence of storage on the sensory quality of processed cheese analogues. In CECE 2014, 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. s. 403-406. ISBN: 978-80-904959-2- 0.
  Detail

  MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E. Assessment of aroma compounds in apples using SPME-GC- FID method. In CECE 2014 , 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. s. 322-325. ISBN: 978-80-904959-2- 0.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. Studentská odborná konference Chemie je život 2014. Sborník abstraktů. 2014. s. 95-95. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů. In XVI. konference mladých vědeckých pracovníků, s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. 2014. s. 10-12. ISBN: 978-80-7305-670- 4.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník příspěvků. 2014. s. 411-415. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  BUTOROVÁ, L.; VÍTOVÁ, E.; POLOVKA, M. Monitoring of selected parameters in Amelanchier alnifolia extracts by UV-VIS- NIR and EPR spectroscopy. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.: 2014. s. 137-140. ISBN: 978-80-904959-2- 0.
  Detail

 • 2013

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SŮKALOVÁ, K.; MATĚJÍČEK, A. Determination and quantification of volatile compounds in fruits of selected elderberry cultivars grown in Czech Republic. Journal of Food and Nutrition Research, 2013, roč. 52, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1336- 8672.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Processed Cheese Flavor and Flavor Compounds: A Review. In Handbook on Cheese: Production, Chemistry and Sensory Properties. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, New York: Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 285-312. ISBN: 978-1-62618-966- 9.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SŮKALOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Srovnání senzorické kvality různých druhů tavených sýrů. Potravinárstvo, 2013, roč. 7, č. special issue, s. 134-137. ISSN: 1337- 0960.
  Detail

 • 2012

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K. Aromatický profil plodů angreštu (Ribes grossularia L.). Chemické listy. Olomouc: ČSCH, 2012. s. 569-570. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SKLENÁŘOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; DIVIŠOVÁ, R. Srovnání analytické a senzorické chutnosti tavených sýrových analogů. Chemické listy. Olomouc: ČSCH, 2012. s. 571-571. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BABÁK, L.; ŠUPINOVÁ, P.; ZICHOVÁ, M.; BURDYCHOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E. Biosorption of Cu, Zn and Pb by thermophilic bacteria -- effect of biomass concentration on biosorption capacity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 5, s. 9-18. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; ZEMANOVÁ, J. Obsah aromaticky aktivních látek v plodech rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.). In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: 2012. s. 262-265. ISBN: 978-80-552-0769- 8.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; SKLENÁŘOVÁ, K.; DIVIŠOVÁ, R.; BUŇKA, F. Identification of volatile aroma compounds in processed cheese analogues based on different types of fat. Chemical Papers, 2012, roč. 66, č. 10, s. 907-913. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  DIVIŠOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; SKLENÁŘOVÁ, K. Stanovení alergenních vonných látek metodou mikroextrakce tuhou fází ve spojení s plynovou chromatografií. Chemické listy. Olomouc: ČSCH, 2012. s. 503-503. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2011

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K. Obsah aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého (Sambucus nigra L.). In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: 2011. s. 257-260. ISBN: 978-80-552-0559- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; BABÁK, L.; ZEMANOVÁ, J.; SKLENÁŘOVÁ, K. The changes of flavour during production of Edam cheese. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 255-261. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; LOUPANCOVÁ, B.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K. The comparison of content of aroma active compounds in samples of elder berries (Sambucus nigra L.). Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1031 (s1032 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K.; FIŠERA, M. Relationship between volatile compounds content and sensory attributes of sterilized processed cheese. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1032 (s1032 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; SKLENÁŘOVÁ, K.; BABÁK, L. Use of descriptive sensory methods for evaluation of various types of foods. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1010 (s1010 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SKLENÁŘOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; LOUPANCOVÁ, B. Aroma active compounds in several types of processed cheese analogues. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1044 (s1044 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K.; BABÁK, L. The content of lactic acid bacteria in chosen probiotic foods. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1032 (s1033 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; SKLENÁŘOVÁ, K. Optimalization and validation of SPME-GC-FID method for determination of suspected allergens in selected cosmetics and food samples. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1009 (s1010 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  SKLENÁŘOVÁ, K.; LOUPANCOVÁ, B.; DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L. The content of aroma compounds in fermented milk products. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. s. s1044 (s1044 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  VESPALCOVÁ, M.; BENKOVSKÁ, D.; VÍTOVÁ, E.; OMELKOVÁ, J. Ověření metody stanovení kyseliny propionové kapalinovou chromatografií pro pekařské výrobky. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2010. s. 330-333. ISBN: 978-80-552-0350- 8.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R. Vliv technologie výroby na chutnost sýrů eidamského typu. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2010. s. 190-193. ISBN: 978-80-552-0350- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; MICHALÍČEK, J.; VÍTOVÁ, E. Analysis of content compounds in extracts of Echinacea purpurea. Chemické listy (S), 2010, roč. 104, č. Special Issue 16, s. 779-781. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

  HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MOKÁŇOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E. Identifikace senzoricky aktivních látek v bezu černém (Sambucus nigra). Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. s. 574-574. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BABÁK, L.; ŠUPINOVÁ, P.; VÍTOVÁ, E. VÝVOJ SÝŘÍCÍCH VLASTNOSTÍ MLÉKA. Pardubice: ČSCH Praha, 2010. s. 572-572.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Změny chutnosti sýrů eidamského typu během zrání. Chemické listy. Chemické listy (S). Brno: Chemické listy, 2010. s. 782-783. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Složení mastných kyselin tavených sýrových analogů. Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. s. 579-579. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L.; MOKÁŇOVÁ, R.; HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J. The content of sensory active compounds and flavour of several types of yogurts. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 5, s. 407-412. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MOKÁŇOVÁ, R.; JELÍNKOVÁ, M. The determination of aroma compounds of plant origin. In The abstract book. UTB Zlín: UTB Zlín, 2009. s. 181-181. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; MACKŮ, I.; ZEMANOVÁ, J.; BABÁK, L. Effect of fat composition on some physico- chemical parameters and sensorial evaluation of dark chocolate. Journal of Food and Nutrition Research, 2009, roč. 48, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1336- 8672.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Vliv aromaticky aktivních sloučenin na chutnost hořké čokolády. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2009. s. 267-270. ISBN: 978-80-552-0193- 1.
  Detail

 • 2008

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BŘEZINA, P. Využití elektroforetických metod pro studium proteolýzy plísňových sýrů. In Proteiny 2008 Sborník příspěvků V. ročníku mezinárodní konference. UTB ve Zlíně. Zlín: UTB ve Zlíně, 2008. s. 223-226. ISBN: 978-80-7318-706- 4.
  Detail

  VÍTOVÁ, E., LOUPANCOVÁ, B., ŠTOUDKOVÁ, H., ZEMANOVÁ, J., BABÁK, L. Comparison of aroma profiles of several types of dark chocolate. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 817-819. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Srovnání tukových charakteristik vybraných rostlinných olejů za různých podmínek skladování. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. STU Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 11-11. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BUŇKA, F. Fatty acids like a markers of processed cheese changes during storage. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 714-717. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H. Changes of FA in long term stored sterilized processed cheese. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. STU Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 9-9. ISSN: 1335-5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Stanovení těkavých aromaticky aktivních látek různých typů ovocných jogurtů metodou SPME-GC. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. STU Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 10-10. ISSN: 1335-5236.
  Detail

 • 2007

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; POPELKOVÁ, M.; ŠEDOVÁ, T. ANALYSIS OF ECHINACEA EXTRACTS BY CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS. In Proceedings. Štrbské Pleso: 2007. s. 10-12. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; MAXOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. STUDY OF THERMAL STABILITY OF SOME VEGETABLE OILS. In proceedings. Trnava: UCM Trnava, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-89220-90- 8.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Application of SPME- GC method for analysis of the aroma of white surface mould cheeses. Journal of Food and Nutrition Research, 2007, roč. 46, č. 2, s. 84-90. ISSN: 1336- 8672.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; ILLKOVÁ, K. A rapid and simple method for the direct analysis of fatty acids by gas chromatography. In Book of abstracts and abbreviated papers. Bratislava: STU, 2007. s. 5-8. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J. Determination of fatty acids in selected vegetable oils by gas chromatoghraphy. In Book of abstracts and abbreviated papers. Bratislava: STU, 2007. s. 8-10. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; ŠVARCOVÁ, I.; POPELKOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ, H. SIGNIFICANCE OF GAMMA LINOLENIC ACID IN COSMETICS. In proceedings. Pardubice: Radanal, 2007. s. 1-5.
  Detail

 • 2006

  ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M. Využití různých způsobů extrakce pro analýzu aroma látek sýra Niva. In sborník. 3. Praha: 2006. s. 166-172. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M. Těkavé aromatické látky v různých stádiích zrání sýra Niva. In sborník. 6. Nitra: Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 269-272. ISBN: 80-8069-681- 0.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; ŠVARCOVÁ, I.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Fatty acids contained in select vegetable oils. In sborník. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 153-154. ISBN: 80-7194-855- 1.
  Detail

  BABÁK, L.; VÍTOVÁ, E. Biodegradace aplikací směsné termofilní kultury. In CD - Sborník příspěvků. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 1015-1018. ISBN: 80-85645-53- X.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Identifikace těkavých látek tavených sýrů s použitím HS-SPME v kombinaci s GC-MS. In sborník. 2. Praha: 2006. s. 20-23. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Identifikace těkavých látek čokolády s použitím HS-SPME v kombinaci s GC-MS. In sborník. 3. Nitra: Slovenská pol' nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 404-406. ISBN: 80-8069-681- 0.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LAZÁRKOVÁ, Z.; ZEMANOVÁ, J. Determination of Volatile Compounds in Processed cheese by Gas Chromatography. In sborník. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 151-151. ISBN: 80-7194-855- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní. In sborník. 3. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 287-290. ISBN: 80-8069-682- 9.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MÁCHOVÁ, Z. Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech. In sborník. 2. VFU Brno: VFU Brno, 2006. s. 163-165. ISBN: 80-7305-570- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LAŠTOVIČKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; BŘEZINA, P. Identification of Bitter Peptides in Niva Cheese by Mass Spectrometry MALDI- TOF. In Mléko a sýry 2006. Praha: VŠCHT Praha, 2006. s. 172-176. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; LAŠTOVIČKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; BŘEZINA, P.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LOUPANCOVÁ, B. New Prespective in Solution of Problems of Analysis of Bitter Peptides in Cheeses. In Bezpečnost a kontrola potravin. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 313-316. ISBN: 80-8069-682- 9.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ŠVARCOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Využití plynové chromatografie k analýze vybraných rostlinných olejů. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2006, roč. 16, č. 1, s. 10-14. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BŘEZINA, P.; BABÁK, L. Solid- phase microextraction for analysis of mould cheese aroma. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2006, roč. 24, č. 6, s. 268-274. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MARTINŮ, J. Vliv přídavku rostlinného tuku na organoleptické vlastnosti hořké čokolády. Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2006, roč. 10, č. 5, s. 53-53. ISSN: 1802- 1433.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; MÁCHOVÁ, Z.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. Změny mastných kyselin tavených sýrů v průběhu skladování. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2006, roč. 16, č. 1, s. 25-28. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Změny organoleptických vlastností sterilovaných tavených sýrů v závislosti na době a způsobu skladování. Chemické listy, 2006, roč. 100, č. 8, s. 738-741. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MACKŮ, I. Analýza mastných kyselin v čokoládě metodou plynové chromatografie. Chemické listy, 2006, roč. 100, č. 8, s. 728-732. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BABÁK, L.; KOČÍ, R.; VÍTOVÁ, E. Study and modeling of mixed thermophilic bacteria population. Madrid, Spain: FEMS, 2006. s. 112-112.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Základy senzorické analýzy potravin. 2006.
  Detail

 • 2005

  VÍTOVÁ, E. Základy senzorické analýzy potravin. 2005.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; HROZOVÁ, L.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. Změny mastných kyselin v tepelně ošetřených tavených sýrech. ChemZi, 2005, roč. 1, č. 1, s. 272-272. ISSN: 1336- 7242.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; ZEMANOVÁ, J. Aroma Compounds of White Surface Mould Cheeses. In sborník. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 272-272. ISBN: 80-7194-771- 7.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BABÁK, L. Vývoj aroma plísňového sýra Niva. In sborník. 1. Brno: VFU Brno, 2005. s. 128-128. ISBN: 80-7305-544- 9.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š. Analysis of white surface mould cheeses aroma by SPME- GC method. In sborník. 3. Praha: VŠCHT Praha, 2005. s. 269-269. ISBN: 80-7080-578- 1.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., DUNAJOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, E. Studium hořkých peptidů v sýru Niva elektroforetickými metodami. In sborník. Olomouc: ČSCH, 2005. s. 100-101. ISBN: 80-244-0984- 4.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; HROZOVÁ, L.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech pomocí plynové chromatografie. In Sborník. 5. Skalský Dvůr: VÚPP, 2005. s. 44-47. ISBN: 80-86909-01- 8.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. Využití molekulových sít k analýze aromatických látek. In sborník. 2. VFU Brno: VFU Brno, 2005. s. 41-44. ISBN: 80-7305-527- 9.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M.; HROZOVÁ, L. Determination of Fatty Acids in Processed Cheese by Gas Chromatography. In sborník. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 266-266. ISBN: 80-7194-771- 7.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; FIŠERA, M.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B. Využití molekulových sít pro extrakci těkavých aromatických látek ze vzorků sýra. In sborník. 4. Brno: VFU Brno, 2005. s. 116-119. ISBN: 80-7305-544- 9.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. Analýza mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech. In sborník. 4. VFU Brno: VFU Brno, 2005. s. 51-54. ISBN: 80-7305-544- 9.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; ŠTOUDKOVÁ, H.; HROZOVÁ, L.; VÍTOVÁ, E. Comparison of several methods for preparation of FA volatile esters from organic matrix. In sborník. 7. PRAHA: VŠCHT Praha, 2005. s. 59-59. ISBN: 80-7080-578- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LACHOVÁ, H.; LOUPANCOVÁ, B. Vliv různých přísad na senzorickou jakost ochucených tvarohů. In Sborník Mléko a sýry 2005. 4. VŠCHT Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 10-10. ISBN: 80-86238-48- 2.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LACHOVÁ, H. Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva. In Sborník Mléko a sýry 2005. 5. VŠCHT Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 149-154. ISBN: 80-86238-48- 2.
  Detail

  BABÁK, L., RYCHTERA, M., VÍTOVÁ, E. Heat balance of bioreactor. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. s, s. 267-268. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BABÁK, L. Změny těkavých aromatických látek v průběhu zrání sýra Niva. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, roč. 1, č. 5, s. 10-10. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; BUŇKA, F.; HROZOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, J. Changes of fatty acids in sterilized processed cheese. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. 353-355. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; DUNAJOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M. Zhodnocení možností kapilární zónové elektroforézy pro analýzu oligopeptidů v kapiláře pokryté polyethylenoxidem. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 100-105. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., VÍTOVÁ, E., DUNAJOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, A. Studium nízkomolekulárních peptidů v plísňovém sýru. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. 358-360. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M.; ŠTOUDKOVÁ, H. Využití plynové chromatografie k analýze mastných kyselin. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, roč. 1, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; BUŇKA, F.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E. The Simple Method for Analysis of Fatty Acids in Food. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. 311-313. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; FIŠERA, M.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Extrakce těkavých aromatických látek sýra pomocí molekulových sít. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, roč. 3, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; ZEMANOVÁ, J. Vznik aromaticky aktivních látek v průběhu zrání sýrů s bílou plísní na povrchu. In sborník. 1. Skalský Dvůr: VÚPP, 2005. s. 10-11. ISBN: 80-86909-01- 8.
  Detail

 • 2004

  VESPALCOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; DRLÍKOVÁ, P.; BĚLÁKOVÁ, S.; WEISS, V. Zastoupení vybraných skupin organických sloučenin v ovocných pálenkách. Chemické listy 56. sjezd chemických společností, 6. – 9. září 2004, Ostrava. Chemické listy. Praha 56. sjezd chemických společností, 6. – 9. září 2004, Ostrava: ČSCH, 2004. s. 694-694. ISSN: 0009-2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Senzorická analýza potravin. 2004.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Senzorická analýza potravin. 2004.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; FIŠERA, M.; BŘEZINA, P. Monitoring Volatile Compounds with SPME- Gas Chromatography During Mould Cheese Ripening. In Book of Abstracts IDF Symposium on Cheese. 5. Praha: Galén, 2004. s. 83-83. ISBN: 80-86257-35- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; FIŠERA, M. Identifikace aromaticky aktivních sloučenin sýra Niva. In Sborník Mléko a sýry 2004. 5. Praha: ČSCH, 2004. s. 184-189. ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B. Trvanlivost krémových sýrů. In Sborník XXXIV. Lenfeldovy a Hoklovy dny. 1. VFU Brno: VFU Brno, 2004. s. 100-100. ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; VESPALCOVÁ, M.; BUŇKA, F. Senzorická jakost krémových sýrů. In Sborník XXXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 5. Skalský Dvůr: VÚPP, ČSCH, 2004. s. 113-116. ISBN: 80-902671-8-1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. Vliv definovaného sterilačního záhřevu na AK a MK v tavených sýrech. In Sborník Mléko a sýry 2004. 4. VŠCHT Praha: ČSCH, 2004. s. 105-108. ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  BEZDĚKOVÁ, Š.; VÍTOVÁ, E. Těkavé látky sýra s bílou plísní a jejich změny během zrání. In Sborník Mléko a sýry 2004. 5. VŠCHT Praha: ČSCH, 2004. s. 116-121. ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; LOUPANCOVÁ, B. Analýza krátkých peptidů v plísňovém sýru. In Sborník příspěvků. Brno: VFU Brno, 2004. s. 98 ( s.)ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M.; HADRA, L. Sledování průběhu proteolýzy v sýrech elektromigračními metodami. In Sborník příspěvků. Praha: VŠCHT Praha, 2004. s. 190 ( s.)ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; FIŠERA, M. Závislost koncentrace aromatických látek a jejich prekursorů matných kyselin v sýru Niva. In Sborník XXXIV. Lenfeldovy a Hökelovy dny. 4. VFU Brno: VFU Brno, 2004. s. 99-99. ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  BABÁK, L.; RYCHTERA, M.; VÍTOVÁ, E. Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu užitím autotermálního procesu. In Sborník příspěvků. Skalský Dvůr: VÚPP, ČSCH, 2004. s. 424-427. ISBN: 80-902671-8- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; LOUPANCOVÁ, B.; BŘEZINA, P. Changes of free fatty acids during ripening of Niva cheese. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2004, roč. 22, č. 1, s. 310-313. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Monitoring of oligopeptides from blue- veined cheeses during ripening. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2004, roč. 22, č. 1, s. 314 ( s.)ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; FIŠERA, M. Analysis of peptides in mould cheese during ripening. Journal of Peptide Science, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 267 ( s.)ISSN: 1075- 2617.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Capillary zone electrophoresis for determination of peptides from cheese. Proceedings 12th International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 75-79. ISSN: 1335- 8413.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Hygiena potravin. Hygiena potravin. FCH VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1-128. ISBN: 80-214-2680- 2.
  Detail

  Babák, L., Vítová, E. Eliminace chemické spotřeby kyslíku pomocí termofilních bakteriálních systémů. Chemické listy. Ostrava: ČSCH, 2004. s. 708 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L. Vliv volných MK na chutnost sýra Niva. Chemické listy - 56. sjezd chemických společností - sborník. xx. Ostrava: ČSCH, 2004. s. 688-688. ISBN: 0009- 2770.
  Detail

  BEZDĚKOVÁ, Š.; VÍTOVÁ, E.; JASCHKOVÁ, K. Senzorický profil zrání sýra s bílou plísní ve vztahu ke změnám některých těkavých látek. Chemické listy - 56. sjezd chemických společností - sborník. Ostrava: ČSCH, 2004. s. 687-687. ISBN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2003

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L. Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů. In Sborník XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 3. Skalský Dvůr: 2003. s. 57-59. ISBN: 80-902671-6-5.
  Detail

  BEZDĚKOVÁ, Š.; VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L. Přehled dosavadních výsledků a metod pro analýzu těkavých látek v Camembertu. Chemické listy, 2003, roč. 97, č. 8, s. 787-790. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; FIŠERA, M. Analýza peptidů metodou kapilární zónové elektroforézy. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 82 ( s.)ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BŘEZINA, P.; JASCHKOVÁ, K. Využití metody SPME pro stanovení chutnosti plísňových sýrů. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2003, roč. 10, č. 3, s. 83-83. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; BŘEZINA, P.; JASCHKOVÁ, K. Těkavé aromatické sloučeniny sýra Niva. Chemické listy, 2003, roč. 97, č. 8, s. 793-796. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; WEISS, V.; KOPEČNÝ, M. Charakterizace ovocných pálenek. In Chemické listy. Chemické listy. Košice: ČSCH, 2003. s. 785-785. ISSN: 0009-2770.
  Detail

  BEZDĚKOVÁ, Š.; VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L. Vývoj aroma sýra s modrou plísní během zrání. In Sborník Mléko a sýry 2003. 4. VŠCHT Praha: VŠCHT Praha, 2003. s. 25-26. ISBN: 80-86238-31- 8.
  Detail

  Babák, L., Rychtera, M., Burdychová, R., Vítová, E. Redukce znečištění odpadních vod z potravinářského průmyslu s využitím termofilní mikroflóry. In Sborník příspěvků. Skalský Dvůr: VÚPP, ČSCH, 2003. s. 470 ( s.)ISBN: 80-902671-6- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; JASCHKOVÁ, K. Senzorický profil plísňových sýrů. In Sborník XXXIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. 10. VFU Brno: 2003. s. 85-86. ISBN: 80-7305-473- 6.
  Detail

  Babák, L., Burdychová, R., Bezděková, Š., Rychtera, M., Vítová, E. Studium směsné termofilní populace kultivované na laktose. Chemické listy. Košice: ČSCH, 2003. s. 794 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; KUBEŠOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Analýza bílkovin z potravinářské matrice kapilární zónovou elektroforézou. In Sborník příspěvků. Brno: VFU Brno, 2003. s. 86 ( s.)ISBN: 80-7305-473- 6.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; JASCHKOVÁ, K.; BŘEZINA, P. Application of SPME in cheese analysis. In Book of Abstracts "Recent advances in food analysis". 4. Praha: 2003. s. 100-101. ISBN: 80-7080-528- 5.
  Detail

 • 2002

  VÍTOVÁ, E.; MIKULÍKOVÁ, R.; DRDÁK, M.; BŘEZINA, P. Method optimization for analysis of aroma compounds of cheeses by SPME. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 6, s. 497-498. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Optimalizace metody HS-SPME- GC pro analýzu aromatických látek plísňových sýrů. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 6, s. 497-500. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BEZDĚKOVÁ, Š.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Monitoring maturation of blue cheese. Chemické listy, 2002, roč. 4, č. 4, s. 148-148. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; MIKULÍKOVÁ, R.; DRDÁK, M. Use of solid- phase microextraction for analysis of mould cheeses aroma. In Technology and processes for sustainable development and pollution reduction. 8. Brno: VUT, 2002. s. 346-347. ISBN: 80-214-2151- 7.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Metoda SPME- GC pro sledování průběhu zrání plísňových sýrů. In Sborník Chiranal 2002. 8. Olomouc: Olomouc, 2002. s. 92-93. ISBN: 80-86238-24- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Senzorické hodnocení plísňových sýrů. In Sborník XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 8. Skalský dvůr: Skalský dvůr, 2002. s. 8-9. ISBN: 80-902671-5- 7.
  Detail

 • 2001

  VÍTOVÁ, E. Stanovení těkavých látek v sýrech SPME. In Sborník 53. Zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 2001. s. 23 ( s.)
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Srovnání různých způsobů izolace těkavých látek z plísňového sýra Niva. In Sborník XXXII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr: Skalský Dvůr, 2001. s. 58 ( s.)
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; BEZDĚKOVÁ, Š. Studium průběhu zrání plísňových sýrů. In Chromatografické metódy a zdravie človeka. Piešťany: CHTF STU, 2001. s. 58 ( s.)
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; MIKULÍKOVÁ, R.; DRDÁK, M. Use of SPME for analysis of mould cheeses aroma. In Advances and applications of chromatography in industry. Bratislava: SVŠT, 2001. s. 29 ( s.)
  Detail

  VÍTOVÁ, E. Studium změn senzorickych vlastností sýrů v závislosti na obsahu těkavých látek. In Sborník XXXI. Lenfeldovy a Hoklovy dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2001. s. 36 ( s.)
  Detail

 • 2000

  VÍTOVÁ, E. Stanovení těkavých látek v sýrech. In Sborník XXXI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr: Skalský Dvůr, 2000. s. 66 ( s.)
  Detail

 • 1999

  VÍTOVÁ, E. Chemical and biochemical processes during ripening of cheeses. In Chemistry and Life. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 1999. s. 100 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.