Elmira Melyan

FEKT, UEEN

melyan@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Elmira Melyan

Publikace

  • 2019

    MELYAN, E. PRODUCTION OF ISOMERIC STATES IN THE DEUTERON-INDUCED REACTION OF GOLD AT INCIDENT ENERGY 4.4 GEV. Proceedings of the 25thConference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 690-693. ISBN: 978-80-214-5735-5.
    Detail | WWW

    KRÁL, D.; ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; GAGINYAN, S.; SUK, L. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018. 2019. s. 1-24.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.