Elmira Melyan

FEKT, UEEN

melyan@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Elmira Melyan

Projekty

  • 2019

    TJ02000321, AD4HEL - Activation Detectors for High Energy Lasers: využití kvasi-offline metod pro detekci laserem generovaných neutronů, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
    Detail

  • 2017

    TJ01000184, Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.09.2019
    Detail