doc. Ing.

David Topolánek

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6230
topolanek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. David Topolánek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2020

 

zisk titulu doc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Habilitační práce: Bezpečnost a spolehlivost provozu distribučních soustav

2011

 

zisk titulu Ph. D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Dizertační práce: Lokalizace zemního spojení v kompenzované distribuční soustavě

2007

 

zisk titulu Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Obor: Elektroenergetika

2005

 

zisk titulu Bc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Přehled zaměstnání

2012 - dosud

 

odborný asistent, Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

2012 - dosud

 

výzkumný pracovník, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

2007 - 2012

 

technický pracovník, Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

2007 - 2010

 

externí technický pracovník, Měřicí Energetické Aparáty, a.s. - měřicí přístroje určené pro detekci poruchových stavů na VN sítích, vyhodnocení indikátorů poruch

Pedagogická činnost

Garant kurzů

 

Garantované kurzy v akademickém roce 2015/2016: Distribuční a průmyslové sítě (MMEZ, LMEZ) – v češtině

Participace

 

Participace na kurzech v akademickém roce 2015/2016: Řízení elektrizačních soustav (MRES) – v češtině

Vědeckovýzkumná činnost

- lokalizace poruch v distribučních soustavách, chránění

- bezpečnost provozu distribučních sítí, omezení proudu zemního spojení

- nové přístupy posuzování zemnících soustav

- připojování nových zdrojů do distribuční soustavy, posuzování jejich vluvů na soustavu, systémy regulace P/Q/U/f

- řešení problémů spojených s rozvojem distribučních sítí, koncepty "Smart" a posuzování jejich využitelnosti, optimalizace provozu apod.

Akademické stáže v zahraničí

02/2015 – 04/2015

 

ABB Inc., US Distribution Automation R&D Center, Pennsylvania, USA

08/2014 – 08/2014

 

TU Graz, Department for Electrical Power Systems, Rakousko

03/2013 – 05/2013

 

Aalto University, School of Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Espoo, Finland

Spolupráce s průmyslem

- spolupráce s distribučními společnostmi E.ON, ČEZ, PRE

- spolupráce na vývoji měřících, monitorovacích a indikačních zařízení a systémů se společnostmi: KMB, MEgA a ELVAC

Projekty

01/2015 – dosud

 

Název projektu: Modulární systém pro komplexní monitoring a management v DC a hybridních AC/DC chytrých sítích, Označení projektu: TH01020327, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „EPSILON“ – člen řešitelského týmu

07/2014 – dosud

 

Název projektu: Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů, Označení projektu: TA04021491, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ – další řešitel

01/2013 – dosud

 

Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, Označení projektu: TA03010444, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ – člen řešitelského týmu

01/2013 – 10/2015

 

Název projektu: Dynamický model distribuční sítě, Označení projektu: TA03020523, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ – člen řešitelského týmu

05/2010 – 12/2013

 

Název projektu: Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, Označení projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0014, Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - spoluřešitel

2008 - 2015

 

a další projekty

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Členství

 

Pracovní skupina CIGRE/CIRED B3:35