doc. Ing.

David Topolánek

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6230
topolanek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. David Topolánek, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3070 Kompenzace kapacitníchzemních proudů v sítích vysokého napětí. ČSRES, 2021. s. 1-26.
  Detail | WWW

 • 2020

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Studie možnosti využití automatiky PPF jako alternativyu OZ v soustavách odporově uzemněných. Brno: 2020. s. 1-50.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Bezpečnost a spolehlivost distribučních soustav. Brno: 2020. s. 1-167.
  Detail

  JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Negative Sequence Changes Calculation for Purposes of Fault Localization. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT-Czech Technical University in Prague, 2020. s. 29-34. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  VRÁNA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; JURÍK, M.; BLAHŮŠEK, R.; KURFIŘT, M. Battery Storage and Charging Systems Power Control Supporting Voltage in Charging Mode. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DRÁPELA, J. An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2020, roč. 118, č. 118, s. 1-8. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

 • 2019

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 20, s. 1-15. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M. Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN. In Sborník konference ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
  Detail | WWW

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; HÁLA, T.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V. Assessment of effectiveness of distributed generation support for voltage evulation by means of power control. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 519-524. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 7, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V.; HÁLA, T.; JURÍK, M.; KURFIŘT, M.; BLAHŮŠEK, R. OVĚŘENÍ PŘÍNOSU FVE KE STABILIZACI NAPĚTÍ V MEZNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH SOUSTAVY NÍZKÉHO NAPĚTÍ. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; BLAŽEK, V.; KUČERA, M. Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-17. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, roč. 69, č. 1, s. 12-16. ISSN: 0375-8842.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Optimisation of Earthing System Design through Touch Voltage Minimisation Using Ansys Maxwell. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 562-566. ISBN: 9788055333243.
  Detail | WWW

 • 2018

  JURÍK M., HLAVNIČKA J., VACULÍK J., JIŘIČKA J., TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Testování technologií pro detekci a lokalizaci zemních spojení v podmínkách distribuční sítě VN. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3301-2 Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách. ČSRES, 2018. s. 1-20.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 180-184. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  Orságová, J., Topolánek D., Bukvišová Z. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110 kV - etapa II. 2018. s. 1-24.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MLÝNEK, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; CARMAN, B. Application of the probabilistic approach for earthing system evaluation in distribution network. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2018, roč. 20, č. 110, s. 268-279. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Frequency Characteristics of Current Transducers in 0-100 kHz. In Buenos Aires, Argentina: ADEERA, 2018. s. 1-12.
  Detail

  CARMAN, B.; PALMER, S.; FICKERT, L.; CONNOR, T.; GRIFFITHS, H.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PARTAL, E.; CARDOSO, C.; DESCHANVRES, S.; GUO, D.; HANRATTY, B.; KONIG, P.; LOURO, M.; MOLLER, C.; STRELEC, G.; WAHLBERG, M. Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk analysis. Paris, France: CIGRE- INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, 2018. 198 s. ISBN: 978-2-85873-451-1.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V.; BUKVIŠOVÁ, Z. Problematika kapacitních zemních proudů v sítích vn. 2018. s. 1-33.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; WASSERBAUER, V. Analýza vlivu přechodu kompenzované soustavy na odporově uzemněnou. 2018.
  Detail

 • 2017

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; SUMEC, S.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M. Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earthing System Resistance Calculation Using Analytical Approach with Mutual Coefficients. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 67-72. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza paralelního chodu sítí 22 kV. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V. Zhodnocení využívaných typů automatik pro přizemnění postižené fáze. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; DVOŘÁK, J. Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED, International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Glasgow (UK): IET, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2032-9644.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Sensitivity Analysis of Earthing System Impedance for Single and Multilayered Soil. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. Glasgow, UK: CIRED, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017. 2017. s. 1-21.
  Detail

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D. Uživatelská a obchodní dokumentace. 2017. s. 1-44.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017. s. 1-20.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování univerzálního monitoru NN. 2017.
  Detail

  JIŘIČKA. J, JURÍK M., KAŠPÍREK M.,TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P., KRAUS J. Monitoring elektrických veličin v trafostanicích vn/nn ve společnosti E.ON Distribuce a.s. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-13. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2017. s. 1-79.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; TEPLÝ, J. Analýza možností využití akumulace pro PDS. 2017. s. 1-88.
  Detail

 • 2016

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. MOŽNOSTI ZPŘESNĚNÍ LOKÁTORŮ NA VEDENÍCH 110 KV. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. Tábor: 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování prototypu univerzálního monitoru NN. 2016. s. 1-68.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Frequency response of revenue meters in measured active energy. In Proceedings of the 2016 IEEE 17th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Belo Horizonte, Brazil: IEEE Power & Energy Society, 2016. s. 524-529. ISBN: 978-1-5090-3792-6.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Testování monitorů NN. 2016.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav distribučních sítí. In Sborník konference ČK CIRED 2016. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2016. s. 1-16. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distrib. soustav. 2016.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distribučních soustav. 2016. s. 1-43.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; BÁTORA, B.; KOPIČKA, M.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností a přínosů breaker/limiter. 2016.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza funčknosti Metody V-dip. 2016.
  Detail

 • 2015

  WASSERBAUER, V.; BAJÁNEK, T.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Ground faults simulation model in comparison with performed experiments. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2015. s. 88-93. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

  KOPIČKA, M.; SÍTAŘ, M.; TOPOLÁNEK, D.; DVOŘÁK, J. Měření rozložení potenciálu povrchu země u zemnících soustav transformoven VN/ NN a dotykových napětí v okolí stanic. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-13. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Ověření metody pro lokalizaci zemního spojení založené na vyhodnocování napěťových poklesů. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Analýza vhodných provozních stavů pro snížení poklesu napětí v soustavě během poruchy. 2015. s. 1-75.
  Detail

  KOPIČKA, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; SÍTAŘ, M. Hodnocení zemnících soustav a dotykových napětí v okolí odlehlých, příměstských a městských distribučních transformátorů. 2015. s. 1-53.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Algoritmus pro zpřesnění výpočtu délky lokátorů 110kV. 2015. s. 1-2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V.; PERNICA, D. Provozní ověření snímače napěťových a proudových signálů. 2015. s. 1-89.
  Detail

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015. s. 1-19.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Verification of the Earth Fault Location Method Based on Evaluation of Voltage Sag in Real Distribution Network. In CIRED 23rd International Conference on Electricity Distribution. CIRED 2015 23nd International Conference on Electricity Distribution. Lyon, France: CIRED, 2015. s. 1-5. ISSN: 2032- 9644.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; ADZMAN, M.; TOMAN, P. Earth fault location based on evaluation of voltage sag at secondary side of medium voltage/low voltage transformers. IET GENER TRANSM DIS, 2015, roč. 9, č. 14, s. 2069-2077. ISSN: 1751-8687.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Earth Fault Location Method Based on Additional Earthing of Healthy Phase in Compensated Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Analýza možnosti eliminace přepětí vznikajícího během krátkodobého přizemnění postižené fáze při lokalizaci zemního spojení. In Referáty 18. konference ČK CIRED 2014. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. 2014. s. 1-25.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Overvoltage in Distribution Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Návrh funkčního principu vhodného pro detekci směru jednopólové poruchy ve všech typech distribučních sítí. 2014. s. 1-142.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V. Localization Method for the Resistive Earth Faults in Compensated Network Based on Simultaneous Earth Faults Evaluation. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AY, UK: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-84919-813- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KOPIČKA, M. The Evaluation of Overvoltage During Short-Time Additional Earthing of Healthy Phase for Fault Location in MV Networks. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way Stevenage Hertfordshire SG1 2AY UK: The Institution of Engineering and Technology IET, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-84919-834-9.
  Detail

  KOPIČKA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Voltage Regulation Optimization in Low Voltage Network Based on Voltage Quality Index. In Proccedings of the 2014 15 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Brno, Czech Republic: Brno Univ Technol, Fac Elect Engn & Commun, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3807-0.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce lokátoru poruchy využívajícího krátkodobého přizemnění nepostižené fáze během trvalého zemního spojení. In Sborník 18. konference ČK CIRED. 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

 • 2013

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Practical Experience of Using Additional Earthing of the Faulty Phase During a Ground Fault. In Ieee Proceedings Power Tech 2013. Grenoble (France): IEEE, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5667- 1.
  Detail

  ADZMAN, M.; TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P. An Earth Fault Location Scheme For Isolated and Compensated Neutral Distribution Systems. International Review of Electrical Engineering (IREE), 2013, roč. 8, č. 5, s. 1520-1531. ISSN: 1827- 6660.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Method of the Short Time Additional Earthing of Healthy Phase for Localization of The Earth Fault. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. s. 463-465. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks. In CIRED 2013 22nd International Conference on Electricity Distribution. Stockholm (Sweden): CIRED, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-732- 8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemnění zdravé fáze při zemním spojení v síti VN na velikost dotykových napětí. In Referáty 17. konference ČK CIRED 2013. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-2- 3.
  Detail

 • 2012

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv provozování kompenzovaných sítí velkého kapacitního rozsahu na velikost dotykových napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2012. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-1- 6.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Earth Fault Experiments in Actual Distribution Network. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of The Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620-8.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earth Fault Analysis using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620- 8.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Experimental Measuring of the Touch Voltages in Large Compensated Networks. In Proceedings of 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference. 1. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. s. 199-204. ISBN: 978-1-4673-1978-2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; ŠÁTEK, V. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; TOPOLÁNEK, D.; VOPĚNKA, V. Telegraph Equation and its Application in Medium Voltage Line. In Proceeding of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2012. s. 175-180. ISBN: 978-80-214-4514-7.
  Detail

 • 2011

  PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D. Influence Power Losses Costs to Optimization Focused to Minimization Interruption Costs. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 580-583. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 s. ISBN: 978-80-01-04935-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce automatiky přizemnění postižené fáze během nízkoohmového zemního spojení vzhledem k nebezpečnému dotykovému napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2011. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Vliv provozu kompenzované sítě velkého rozsahu na velikost dotykového napětí u DTS se společným uzemněním. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2011. Mäsiarska 74, 042 00 Košice: Technická univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, 2011. s. 253-257. ISBN: 978-80-553-0724- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Method of the Additional Earthing of the Affected Phase During an Earth Fault and Its Influence on MV Network Safety. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-82-519-2808- 3.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Possible Ground Fault Location Using Data Recorded on the Secondary Side of Distribution Transformers. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB- Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. The Negative Effect of the Additional Earthing of the Faulted Phase During a Ground Fault on the Fault Current. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB- Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

 • 2010

  PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Time Consuption of Simulation Depends on Standards. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: TPU Press, 2010. s. 10-12. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Transient Signal Generator for Fault Indicator Testing. Proceedings of the 16th conference STUDENT EEICT 2010 Volume 4. Ondráčková 105, Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., 2010. s. 174-178. ISBN: 978-80-214-4079- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; BLAŽEK, V. The verification of shunting method for limitation of earth fault current in MV compensated networks. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemňování postižné fáze na bezpečnost sítí VN. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-8519- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PAAR, M. Current Transformer and Rogowski Coil Accuracy Confrontation. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2010. s. 12-14. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Porovnání simulace transientních jevů v programu EMTP- ATP a PSCAD. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. s. 187-190. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

 • 2009

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PERNICA, D. Využití indikátorů zemního spojení s detekcí elektromagnetického pole pro lokalizaci zemního spojení. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB Ostrava, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. The Influence of Fault Type on Fault Current in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 20th International Conference on Electricity Distribution CIRED 2009. London, UK: IET, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-126-5.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Měření zemních spojení v kompenzovaných sítích. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. 1. TU Košice, 2009. s. 307-309. ISBN: 978-80-553-0401-4.
  Detail

  BOK, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Suitable Using of Light Sources at Concrete Supply Network with Regard to Recorded Voltage Events. In Proceedings of Tomsk Technical and Scientific Conference. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-5-98298-517- 0.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; BOK, J. The Ground Fault Indicators for Fault Location According to the Analysis of Electromagnetic Fields of MV Lines. In Proceedings of Tomsk Technical and Scientific Conference. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2009. s. 18-20. ISBN: 978-5-98298-517- 0.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; PERNICA, D.; POSPÍCHAL, L.; HODER, K. Identification of Ground Faults According to the Analysis of Electromagnetic Field of MV Lines. In The 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Praha: 2009. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-126- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Lokalizace zemního spojení pomocí indikátorů poruch. In Proceedings of the Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009. Stará Lesná: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2009. s. 308-313. ISBN: 978-80-553-0237- 9.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Earth Fault Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Ostrava: VSB- TU OSTRAVA, 2009. s. 384-386. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

 • 2008

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Porovnání klasických přístrojových transformátorů proudu s proudovými senzory. In Referáty konference ČK CIRED 2008 Tábor. 2008. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-2790- 3.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Current Transformers and Current Sensors Confrontation. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2008. s. 367-370. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Assessment of schort- circuit conditions in the interconnected local distribution system. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. s. 12-15. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; BELATKA, M. Hysteresis and its influence on the creation of ferroresonance. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. s. 9-12. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Current - Transformer testing with CPC 100. In Proceedings of the 14th conference STUDENT EEICT 2008 Volume 3. Ondráčková 105, Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., 2008. s. 225-229. ISBN: 978-80-214-3616- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; PERNICA, D. Výsledky z indikací zemních spojení v ČEZ a ZSE. In Referáty konference ČK CIRED 2008 Tábor. 2008. s. 1-14. ISBN: 978-80-254-2790- 3.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; PERNICA, D. Metody indikace zemního spojení. In Referáty konference ČK CIRED 2008 Tábor. 2008. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-2790- 3.
  Detail

 • 2007

  TOPOLÁNEK, D. Short- Circuit Calculation of Distribution Network. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT. Ondráčkova 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, 2007. s. 108-110. ISBN: 80-227-2135- 2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D. Zkratové poměry v lokální distribuční soustavě firmy Precheza, a.s. In PRAHA: ČEZ, a.s., 2007. s. 1-18.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.