doc. Ing.

David Paloušek

Ph.D.

FSI, ÚK ORIAT – docent

+420 54114 3258, +420 54114 3261
palousek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing., Ústav dopravní techniky, Odbor stavebních a transportních strojů, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2001, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačového navrhování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2008, Ph.D., Ústav konstruování
 • 2014, docent, Ústav konstruování

Přehled zaměstnání

 • 2004 - 2008 asistent na Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2008 - 2013, odborný asistent, Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2009 - 2013, vedoucí skupiny Optická diagnostika v NETME Centre
 • 2009 - 2013 vedoucí výzkumné skupiny Konstrukce a virtuální navrhování, Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2014 Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

 • He works as Head of Department of Reverse Engineering and Additive Technologies, Institute of Machine and Industrial Design. He realized more than thirty contractual research projects in the field of design, measurement, reverse engineering and additive manufacturing and also leads and participates the national projects of applied and basic research.
 • 3D optical digitizing
 • Selective laser melting

Univerzitní aktivity

 • 2005-dosud, spolupráce s Centrem vzdělávání a poradenství, VUT Brno
 • V současné době je členem akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • od 2002 autor článků pro Computer Design
 • 2006 -2007 autor článků pro Autodesk club

Spolupráce s průmyslem

 • Honeywell
 • LK Engineering
 • MCAE
 • ING Corporation
 • BBA Pumps
 • IN-EKO Team

Projekty

 • 2018-2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304, ARMADIT, Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie
 • 2018-2020, TACR TH03010172 - Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví
 • 2017-2019, MPO FV20232 - Biodegradovatelné strukturované implantáty vyrobené metodou 3D tisku kovů
 • 2017-2019, TACR TH02010514: Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl
 • 2017-2018, MPO OPPIK Aplikace III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/ 16_084/0010268. Vývoj transtibiální protézy zhotovené 3D tiskem
 • 2015-2017, GACR 15-23274S: Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékaní
 • ESA Contracts - Design of Spacecraft Components for Additive Manufacturing, ESA Czech Industry Incentive Scheme AO /1-7397/13/NL/EL
 • MPO č.p: FR-TI3/388 (řešitel) - Aplikace digitálních technologií pro návrh, výrobu a hodnocení zakázkových ortotických a protetických pomůcek
 • MPO č.p.: FR-TI3/699 (spoluřešitel) - Diskové filtry pro ČOV
 • FRVS Projekt 765/2010 (spoluřešitel) - Pracoviště pro vytváření modelů a finalizaci designérských projektů studentů
 • FRVS Projekt 206/2009 (spoluřešitel) - Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů
 • FRVS Projekt 675/2006 (spoluřešitel) - Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů
 • HS 1360131/1322 (spoluřešitel) - Projektor s variabilní čočkou (Visteon-Autopal s.r.o)
 • ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 (spoluřešitel) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
 • ESF CZ.04.1.03/3.3.11.1./2641 - Příprava lektorů, konzultantů a učitelů dalšího profesního vzdělávání v oboru digitálního designu
 • MPO č.p.: FT-TA3/130, FT136S013/2600 - Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozonovou degradaci pryže z pneumatik