Ing.

David Nečas

Ph.D.

FSI, ÚK OT – odborný asistent

+420 54114 3239
necas@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Nečas, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2003 - 30.06.2007

  Žďár nad Sázavou
  Maturitní zkouška, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, obor Strojírenství

 • 10.07.2007 - 16.06.2010

  Brno
  Bc., FSI VUT v Brně

 • 17.06.2010 - 13.06.2012

  Brno
  Ing., Inženýrská mechanika a biomechanika, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně

 • 29.08.2012 - 20.09.2016

  Brno
  Ph.D., Konstrukční a procesní inženýrství, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2011 - 31.12.2011

  Brno
  Technicko-hospodářský pracovník, FSI VUT v Brně

 • 01.07.2012 - 31.12.2014

  Brno
  Technicko-hospodářský pracovník, Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví, NETME Centre, FSI VUT v Brně

 • 01.01.2015 - 30.11.2016

  Brno
  Vědecký pracovník, Odbor tribologie, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

 • 01.12.2016 - ...

  Brno
  Odborný asistent, Odbor tribologie, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášky a cvičení z předmětu Konstruování strojů - převody (6KT-A)
 • Přednášky a cvičení z předmětu Konstruování strojů - strojní součásti (5KS-A)
 • Přednášky z předmětu Metoda konečných prvků - ANSYS Classic (ZSY-A)
 • Cvičení z předmětu Týmový projekt (ZKP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Využití fluorescenční mikroskopie při studiu mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu
 • Studium mazání poddajných kontaktů

Akademické stáže v zahraničí

 • 12.07.2010 - 23.07.2010

  Irsko
  Letní škola biomechaniky, Trinity College, Dublin

 • 21.06.2013 - 31.08.2013

  Japonsko
  Kyushu University, Fukuoka

 • 07.07.2015 - 13.09.2015

  Japonsko
  Kyushu University, Fukuoka

 • 26.01.2017 - 04.02.2017

  Velká Británie
  Anglia Ruskin University, Chelmsford

 • 02.12.2017 - 10.12.2017

  USA
  Rush University, Chicago

 • 27.03.2018 - 26.10.2018

  Japonsko
  Kyushu University, Fukuoka

Univerzitní aktivity

Člen Studentské komory Akademického senátu FSI VUT v Brně (12/2014 - 9/2016).

Člen Finanční komise FSI VUT v Brně (12/2014 - 9/2016).

Člen Komise pro vědu a výzkum FSI VUT v Brně (12/2014 - 9/2016).

Člen Disciplinární komise FSI VUT v Brně (12/2014 - 9/2016).

Ocenění vědeckou komunitou

2012 - Cena děkana FSI VUT v Brně

2016 - Cena rektora VUT v Brně

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

42