Ing.

David Nečas

Ph.D.

FSI, ÚK OT – odborný asistent

+420 54114 3239
necas@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Nečas, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • POLNICKÝ, V.; VRBKA, M.; NEČAS, D.; RANUŠA, M.; REBENDA, D.: Simulátor kolenního kloubu; Simulátor kolenního kloubu s proměnnými kinematickými a zátěžnými podmínkami. Laboratoř tribologie A2/402 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=366. (funkční vzorek)
    http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=366, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.