doc. RNDr.

Danuše Procházková

CSc., DrSc.

ÚSI, OIR – docent

danuse.prochazkova@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Danuše Procházková, CSc., DrSc.

Kontakty

Ústav soudního inženýrství

Odbor inženýrství rizik, docent

E-maildanuse.prochazkova@usi.vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.