Ing.

Daniela Frejková

Ph.D., MBA

ICV, ICV VUT-U3V

+420 54114 5126
frejkova@lli.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniela Frejková, Ph.D., MBA

Publikace

  • 2013

    FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 17, s. 52-60. ISSN: 1802- 8527.
    Detail

  • 2012

    FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Connections Between CRM and Market Orientation. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2012, roč. 15, č. 1, s. 55-64. ISSN: 1212- 3285.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.