doc. Ing.

Daniel Koutný

Ph.D.

FSI, ÚK ORIAT – vedoucí odboru

+420 54114 3356
Daniel.Koutny@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-2008, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2008-2016, odborný asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2011-2014, NETME centrum, Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví, vedoucí skupiny vývoje a konstrukce
 • 2016-dosud, docent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • od roku 2011 tajemník Ústavu konstruování pro vzdělávací činnost
 • vyučované předměty: Základy konstruování, Konstruování, Konstrukční projekt, Inženýrský projekt, Aditivní technologie, Plastové prototypy

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 2012 - aditivní technologie výroby kovových materiálů technologií Selective Laser Melting
 • Od roku 2007 - 3D optická digitalizace a měření
 • Od roku 2006 - Rapid prototyping a aditivní technologie

Spolupráce s průmyslem

 • Honeywell
 • LK Engineering
 • MCAE
 • ING Corporation
 • Bosch Rexroth
 • AK Technology AG
 • IN-EKO Team

Projekty

Výzkum a vývoj:

 • GAČR 15-23274S (2015-2017) Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékaní, spoluřešitel.
 • TAČR TH02010514 (2017-2019) Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl, spoluřešitel.
 • MPO FV10411 (2016-2018) Výzkum a vývoj elektrického pohonu mini-exkavátoru do 2 tun, spoluřešitel.
 • ESA Contract (2014-2015) Design of Spacecraft Components for Additive Manufacturing, ESA Czech Industry Incentive Scheme AO /1-7397/13/NL/EL, řešitel.
 • EUREKA LF12029 (2012-2014) Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla, spoluřešitel.
 • MPO FR-TI3/388 (2011-2013) Aplikace digitálních technologií pro návrh, výrobu a hodnocení zakázkových ortotických a protetických pomůcek, spoluřešitel.
 • MPO FR-TI3/699 (2011-2012) Diskové filtry pro ČOV, spoluřešitel.

Vzdělávání:

 • 1.07/2.2.00/28.0278 (2012-2014) Studio digitálního sochařství a nových médií. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • 1.07/2.2.00/07.0406 (2009-2012) Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • FRVŠ 2621/2011 (2011) Inovace předmětu zavedením projektově orientované výuky s praktickým výstupem. Fond rozvoje vysokých škol.
 • FRVŠ 765/2010 (2010) Pracoviště pro vytváření modelů a finalizaci designérských projektů studentů. Fond rozvoje vysokých škol.
 • FRVŠ 206/2009 (2009) Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů. Fond rozvoje vysokých škol.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

223

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

168