Ing.

Daniel Drdlík

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-01 – vědecký pracovník

+420 54114 9715
daniel.drdlik@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.

Projekty

 • 2013

  Biokeramické porézní materiály na bázi ZTA s bioaktivními vrstvami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium přípravy a vlastností obrobitelných keramických materiálů pro lékařské aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium elektroforetické depozice vrstevnatých nanokeramických materiálů a jejich fyzikálně-mechanických vlastností, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail