Ing.

Daniel Chalupa

FEKT, UTEE

+420 54114 6277
xchalu11@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniel Chalupa

Publikace

 • 2018

  CHALUPA, D.; MIKULKA, J. Fludeoxyglucose Metabolism Modeling: An Overview. In Proceedings of the IIPhDW 2018. 2018. s. 1-3. ISBN: 978-83-7663-250-6.
  Detail

  CHALUPA, D.; MIKULKA, J. A Novel Tool for Supervised Segmentation Using 3D Slicer. Symmetry, 2018, roč. 10, č. 11, s. 1-9. ISSN: 2073-8994.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  CHALUPA, D. Supervised Segmentation for 3D Slicer. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 296-298. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

 • 2015

  CHUTNÝ, P.; CHALUPA, D.; KALA, P.; KAŇOVSKÝ, J.; KOC, L.; ONDÚŠ, T.; NOVÁKOVÁ, T. Optická koherentní tomografie. Intervenční a akutní kardiologie, 2015, roč. 14, č. 4, s. 178-179. ISSN: 1213-807X.
  Detail

  CHALUPA, D.; SMITAL, L. PATTERN RECOGNITION IN SURFACE ELECTROMYOGRAPHY. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 68-70. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  CHALUPA, D.; CHUTNÝ, P.; KALA, P.; KAŇOVSKÝ, J.; KOC, L.; ONDRÚŠ, T.; NOVÁKOVÁ, T. Měření frakční průtokové rezervy. Intervenční a akutní kardiologie, 2015, roč. 14, č. 3, s. 129-131. ISSN: 1213-807X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.