PhDr.

Dana Linkeschová

CSc.

FAST, EKR – odborný asistent

+420 54114 8647
linkeschova.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Publikace

 • 2021

  LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A.; NOVÝ, M.; TICHÝ, J. Global Pandemic as an Innovative Impulse for the Labour Market. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Žilina, SK: SHS Web of Conferences, 2021. s. 1-10. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW

 • 2020

  LANCASTER, T.; GLENDINNING, I.; FOLTÝNEK, T.; DLABOLOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D. The Perceptions of Higher Education Students on Contract Cheating and Educational Corruption in South East Europe. Journal of Educational Thought, 2020, roč. 52, č. 3, s. 209-227. ISSN: 2561-7990.
  Detail | WWW

  TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÝ, Z.; MRŇOVÁ, Z. Wages and Incentive Instruments for Enhancing the Performance of Construction Industry Employees. TEHNIČKI GLASNIK, 2020, roč. 14, č. 4, s. 473-479. ISSN: 1846-6168.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D. Influence of Voluntary Associations of Municipalities on the Territory Development. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  NOWAK, J.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D.; VÁZLEROVÁ, M. Influence of water infrastructure operation models on water price. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. s. 297-304. ISBN: 978-619-7408-81-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  LINKESCHOVÁ, D.; FOLTÝNEK, T.; DLABOLOVÁ, D.; GLENDINNING, I.; LANCASTER, T. ETINED Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education. ETINED - Volume 5: South-East European Project on Policies for Academic Integrity. Severní Makedonie: 2019. ISBN: 978-92-871-8482-5.
  Detail

  PELČÁK, S.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D. STRUCTURAL ENGINEERING MANAGERS – CHALLENGES FOR STRUCTURAL ENGINEERING WORKERS AND THEIR REQUIREMENTS FOR WORK. In 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Londýn: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. s. 292-300. ISSN: 1849-7535.
  Detail

  HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, Z.; LINKESCHOVÁ, D. Voluntary Associations of Municipalities as One of the Technical Infrastructure Development Instruments in the Czech Republic. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. s. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

 • 2018

  LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; ISTENČINOVÁ, N.; TICHÁ, A.; HRABINCOVÁ, D. Current Trends in Development of Public Services and Facilities in Municipalities of the Czech Republic. In 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "XVIII International Social Congress (ISC - 2018)", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. s. 116-125. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

 • 2017

  LINKESCHOVÁ, D.; DLABOLOVÁ, D. Exploring Issues Challenging Academic Integrity in South East Europe. In Plagiarism Across Europe and Beyond 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 132-146. ISBN: 978-80-7509-493-3.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. JE POTŘEBA SPOLEČENSKÝCH VĚD V PEDAGOGICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ?. In Pedagogická přípravaučitelů praktického vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. s. 1-13. ISBN: 978-80-7481-201-9.
  Detail

  ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E. THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 1063-1071. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji. In Konference Inteligentní regiony. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 40-40. ISBN: 978-80-02-02732-4.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; DORUŠÁK, P. POSSIBILITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS’ COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AREA IN THE CZECH REPUBLIC. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 611-618. ISBN: 978-619-7408-16- 4. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D. Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. s. 339-349. ISBN: 978-953-8168-21- 5.
  Detail | WWW

  GLENDINNING, I.; FOLTÝNEK, T.; DLABOLOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D.; LANCASTER, T. Exploring Issues Challenging Academic Integrity in South East Europe. In PLAGIARISM ACROSS EUROPE AND BEYOND 2017. 2017. s. 132-146. ISBN: 978-80-7509-493-3.
  Detail

 • 2016

  LINKESCHOVÁ, D.; RYCHETSKÝ, T. PERSONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN CONSTRUCTION COMPANY CORPORATE CULTURE. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, 2016, č. 4, s. 288-298. ISSN: 1805-6784.
  Detail

  HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; KRESTOVÁ, V.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES AND POSSIBILITIES FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT V Brně, FAST, 2016. s. 252-261. ISSN: 1805-6784.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; KRESTOVÁ, V. NEEDS OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC MAKING USE OF ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND ITS REGISTER. In 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. s. 459-466. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D.; VAGUNDOVÁ-DRGÁČOVÁ, L. Polytechnická výchova z pohledu praktiků ve stavebních firmách. In Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2016. s. 49-55. ISBN: 978-80-7481-187- 6.
  Detail

  ROUDNÁ, V.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. MANAGEMENT SKILLS OF CIVIL ENGINEERS AND FACILITY MANAGERS AS A TOOL TO STREAMLINE THE WORKING PROCESS. In 3 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. s. 611-618. ISBN: 978-619-7105-72-8. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2015

  LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Structural Engineering Managers – Innovation Challenges for their Skills. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, roč. 96, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LINKESCHOVÁ, D. Vzdělávání budoucích stavebních manažerů a potřeba posunu paradigmatu v komunikaci. In Faktory ovlivňující vývoj profese učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2015. s. 28-33. ISBN: 978-80-7481-090- 9.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. Využití outdoorových akcí v práci pedagoga a manažera. In Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2015. s. 24-26. ISBN: 978-80-7481-144- 9.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Inovační výzvy pro vzdělávání budoucích stavebních manažerů. In Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2015. s. 27-30. ISBN: 978-80-7481-144- 9.
  Detail

 • 2013

  LINKESCHOVÁ, D. Úvod do moderní inženýrské pedagogiky. Úvod do moderní inženýrské pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 1-142. ISBN: 978-80-210-6177- 4.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. Úvod do marketingu. Úvod do marketingu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 1-197. ISBN: 978-80-210-6219- 1.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Multicultural education, creativity and innovation at universities in the Czech Republic. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, roč. 2013, č. 93, s. 349-355. ISSN: 1877- 0428.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. Základy managementu. Základy managementu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 1-119. ISBN: 978-80-210-6223- 8.
  Detail

 • 2007

  LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Manažerské vzdělávání pro potřeby nejen stavevní praxe. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: CERM,sr. o, 2007. s. 107-116. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. Je potřeba inovací v předmětech Management a marketing? Jaké vlastně jsou požadavky na manažera stavební firmy?. In Modernizace vyzky na FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: CERM s.r.o., 2007. s. 21-24. ISBN: 978-80-7204-564- 8.
  Detail

 • 2006

  LINKESCHOVÁ, D. Podnikový management I. Podnikový management I. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1-113.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. O mnohotvárnosti technického vzdělávání. Události na VUT v Brně, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 30-30. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. Potřeba interakce a vzájemné komunikace mezi ekonomickou, manažerskou, právní i ostatními sférami při rozvoji regionu. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: MU, Právnická fakulta, 2006. s. 69-72. ISBN: 80-210-4095- 5.
  Detail

 • 2005

  LINKESCHOVÁ, D. K některým otázkám manažerského vzdělávání a výchovy k podnikání. Praha: Vysoká škola Newton College, 2005. s. 20-20.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. K otázkám managementu ve stavebnictví. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 1-116. ISBN: 80-7204-396- X.
  Detail

  HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D. Právo a management ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005. ISBN: 80-7204-402- 8.
  Detail

 • 2004

  Linkeschová, D. Educating Leading Managing. Konvoj, 2004. 116 s. ISBN: 80-7302-052- 1.
  Detail

  LINKESCHOVÁ, D. K některým bariérám většího rozvoje podnikání zejména žen v našich podmínkách. In Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU. Brno: MU Brno, 2004. ISBN: 80-210-3520- X.
  Detail

 • 2003

  LINKESCHOVÁ, D. Etické aspekty při výchově budoucích manažerů. In Etika v ekonomickou prostredi II. Bánská Bystrica: UMB Bánská Bystrica, 2003. s. 96 ( s.)
  Detail

 • 2002

  LINKESCHOVÁ, D. K úloze synergie v úspěšné realizaci pozitivních změn. In Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: MU v Brně, 2002. s. 2002 ( s.)ISBN: 80-210-2946- 3.
  Detail

 • 2001

  LINKESCHOVÁ, D., FRIDRICH, J. Legislation and Management in Construction Process. Brno: VUT v Brně, FAST, 2001.
  Detail

 • 2000

  LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Brno: ÚRS Brno, 2000.
  Detail

 • 1999

  LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Teorie řízení. Teorie řízení. Brno: VUT v Brně, FAST, 1999.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.