doc. Ing.

Čestmír Ondrůšek

CSc.

FEKT, UVEE – docent

+420 54114 6717
ondrusek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.: Vibrační generátor 34Hz - 5mW; Vibrační mikrogenerátor 34Hz. ÚMTMB. (funkční vzorek)
  Detail

 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.: Vibrační generátor 17Hz - 5mW; Vibrační generátor 17Hz. ÚMTMB. (funkční vzorek)
  Detail

 • Vibrační generátor 17 Hz. (funkční vzorek)
  Detail

 • HADAŠ, Z.; JIRKŮ, T.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.: Power Generation WISE; Vibration Energy Harvester for WISE Project. TES Electronic Solutions - Stuttgart Germany. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.; VONDRUŠ, J.: Dynamometr malého výkonu; Zařízení pro měření charakteristik a parametrů mikropohonů. Laboratoř elektrických pohonů UVEE FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: Piezomotor pro mikročerpadlo; Funkční vzorek pohonu s piezomotorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El.pohonů UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: DC motor pro mikročerpadlo; Funkční vzorek pohonu s DC motorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El.pohonů UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, V.: Datalogger DS1; DATALOGGER PRO MĚŘENÍ NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH DS1. VUT, FEKT, UVEE A3-707. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, počet stažení: 3
  Detail

 • VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: MERS_v1; MERS obvod s řízením. UVEE, kancelář A3-732. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HOUŠKA, P.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS2; Měření teploty rotoru synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • VETIŠKA, V.; PATOČKA, M.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS3; Měření proudu v budícím vinutí synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 2
  Detail

 • SKALKA, M.; CIPÍN, R.; ONDRŮŠEK, Č.: SDM80; Stand dynamického měření elektrických strojů osových výšek 80mm. FEKT UVEE, Technicka 10, 616 00, Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, počet stažení: 1
  Detail

 • VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: DS4; Měření teploty a proudu na rotoru synchronního stroje. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 2
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; ONDRŮŠEK, Č.: Smárt čerpadlo; Hybridní čerpací systém. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana - laboratoř. C3/0207. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.