doc. Ing.

Čestmír Ondrůšek

CSc.

FEKT, UVEE – docent

+420 54114 6717
ondrusek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.

Projekty

 • 2020

  Vývoj fail-safe magnetoreologického tlumiče, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TK02030119, Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TK02020168, Speciální elektromotory malého výkonu pro turbokompresory, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  TH03010221, NEOHEXT - Vývoj výkonnějšího expandéru na helium, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Zvýšení účinnosti elektrických pohonů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010348, Optimalizace synchronních strojů za účelem zlepšení provozních parametrů a snížení hmotnosti., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02010074, Výzkum a vývoj řady asistovaných reluktančních motorů do výkonu 55kW, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  TE02000232, Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Nové směry ve výzkumu elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Řízení reálných tepelných procesů z prostředí Matlab/Simulink - inovace předmětu Mechatronika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Snížení energetické náročnosti malých elektrických strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  FR-TI3/457, Redesign řady vysokonapěťových synchronních generátorů velkých výkonů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Motory pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/082, Výzkum a vývoj servomotoru s permanentními magnety s vyšší účinností. , zahájení: 03.03.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/068, Plynové generátory, zahájení: 03.03.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  GA102/08/1118, Inteligentní diagnostika elektrických strojů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA5/014, Výzkum a vývoj nových náhradních materiálů pro hodnocení průbojného a ranivého účinku střeliva, výzkum a vývoj univerzálního závěru balistických měřidel s vysokým stupněm užitných parametrů pro rozsah ráží 12,7 až 23 mm, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/030, Synchronní a asynchronní stroje větších výkonů - Platforma A, zahájení: 01.06.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FT-TA4/011, Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocování jednotlivých typů zbraní , zahájení: 15.02.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA4/072, Prostředek pro účinnou likvidaci výbušných předmětů, zahájení: 15.02.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/073, Hodnocení konstrukcí vystavených extrémně rychlému zatěžování, zahájení: 18.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Integrated Wireless Sensing, zahájení: 21.04.2005, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  FI-IM2/033, Výzkum a vývoj generátorů osových výšek nad 800 mm, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  FD-K3/044, Inovace stejnosměrných motorků s převodem, používaných v elektrických soustavách užitkových automobilů , zahájení: 01.05.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FD-K3/102, Alternátor vyššího výkonu pro motorová vozidla se zaměřením na zemědělské a speciální stroje, zahájení: 01.05.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/03/0813, Zlepšování vybraných parametrů elektrických strojů na malé napětí projekt GA ČR, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  INTERACTIVE AND UNIFIED E-BASED EDUCATION AND TRAINING IN ELECTRICAL ENGINEERING. Projekt EU z programu Leonardo da Vinci. Financováno Evropskou komisí., zahájení: 01.11.2002, ukončení: 30.04.2005
  Detail

 • 2001

  FD-K/044, Vývoj univerzálního závěru balistických měřidel dle norem NATO a C.I.P., zahájení: 01.09.2001, ukončení: 31.08.2003
  Detail

  FD-K/045, Použití elektronických prvků v konstrukci malorážových zbraní, zahájení: 01.09.2001
  Detail

  FD-K/042, Mikrovlnné generátory elektromagnetického impulsu., zahájení: 01.09.2001
  Detail

  FD-K/043, Revitalizace zkušebny zbraní a munice., zahájení: 01.09.2001
  Detail

  FD-K/123, Axiální spouštěč s buzením permanentním magnetem, zahájení: 01.04.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FF-P/094, Elektrické čerpadlo pro NC obráběcí stroje, zahájení: 01.03.2001, ukončení: 12.12.2002
  Detail

  FD-K/126, Asynchronní motory s vnějším rotorem, zahájení: 01.03.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FD-K/063, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Měření , analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  GA102/01/1291, Diagnostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů pomocí vibračních a akustických polí., zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FA-E3/108, Zvýšení učinnosti alternátorů 14V a 28V, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  ME 350, Laboratoř diagnostiky a zkoušení jakosti, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  GA102/00/1586, Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice., zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  FB-C3/84, Integrované startovací zařízení, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 24.12.2002
  Detail

  GA101/00/0478, Čerpadlo na kapalné soli pro transmutační zařízení., zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1994

  GA102/94/1840, Inteligentní servopohony jako mechatronické systémy, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1996
  Detail