prof. Ing.

Břetislav Teplý

CSc.

FAST, STM – vědecký pracovník

+420 54114 7642
teply.b@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.

Projekty

 • 2018

  Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2013

  Vliv trhlin od zatížení a koroze na životnost železobetonových konstrukcí , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2001

  GA103/00/0603, Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 1997

  GV103/97/K003, Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.2002
  Detail