Ing.

Branislav Hesko

FEKT, UBMI

+420 54114 6607
hesko@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Branislav Hesko

Publikace

 • 2019

  HESKO, B. Deep convolutional networks for OCT image classification. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 437-442. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

 • 2018

  HESKO, B. Pixel-wise segmentation of the blood vessels using random forests. In Proceedings of the 24st Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 605-609. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  HESKO, B.; HARABIŠ, V.; KRÁLÍK, M. White Blood Cell Segmentation Using Fully Convolutional Neural Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J.; HESKO, B. Detekce syndromu spánkové apnoe ze záznamu dýchání pomocí nasálního senzoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 140-145. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  HESKO, B. et al. Simultaneous lesions and optic disc segmentation from ophthalmoscopic images. In YBERC 2018 International Conference Proceedings. Kočice: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-8086-271-8.
  Detail

  HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Optical Disc Segmentation Using Fully Convolutional Neural Network in Retina Images. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-5661-7.
  Detail

 • 2017

  HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Design of an experimental laser speckle contrast imaging system and image evaluation. Lékař a technika, 2017, roč. 47, č. 3, s. 101-107. ISSN: 0301-5491.
  Detail | WWW

  HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Vessels model for laser speckle contrast imaging method. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 25-29. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail | WWW

 • 2016

  HESKO, B. Segmentation of the common carotid artery intima media using active contour models. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 553-557. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail

 • 2015

  HESKO, B. Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 2015. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 206-209. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.