Ing.

Branislav Bátora

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6240
batora@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Branislav Bátora, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001 - Uspěšné složení maturitní zkoušky na SPŠ Handlová - obor elektrické zariadenia 
 • 2006 - ukončení magisterského studia oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika úspěšným složením SZZ a obhajoba diplomové práce s názvem "Inteligentní elektroinstalační prvky pro počítačové řízení"
 • 2014 - ukončení doktorského studia a obhajoba disertační práce s názvem "Analýza ferorezonančních přepětí v elektrických sítích"

Přehled zaměstnání

 • 2007 - 2014  Technický pracovník, ÚEEN, FEKT, VUT v Brně
 • 2011 - 2013  Výzkumný asistent, CVVOZE, FEKT, VUT v Brně
 • 2014 - niní    Odborný asistent, ÚEEN, FEKT, VUT v Brně

Pedagogická činnost

Výuka

Aktuálně:

 • Výuka cvičení odborného základu, PC cvičení a laboratorních cvičení z předmětu Projektování silových a datových rovodů (BPSD a MPSD) na FEKT
 • Výuka cvičení odborného základu a PC cvičení z předmětu Přechodné jevy (MPRJ)  na FEKT

V minulosti:

 • Laboratorní výuka předmětu osvětlovací soustavy (MOSV) na FEKT
 • Laboratorní výuka předmetu užití elektrické energie (BUEE) na FEKT
 • Výuka počítačových cvičení předmetu Počítače a programováni 2 (BPC2) na FEKT
 • Laboratorní výuka předmětu distribuce el.energie ( BDEE) na FEKT

 

Vedení diplomových a bakalářských prací

Bakalářské práce:

2008 - Kolář Milan - Počítačové řízení prvků inteligentní elektroinstalace

2009 - Dokoupil Jan - Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci

2009 - Roule Jaroslav - Softwarová podpora pro projektování v elektroenergetikce

2010 - Sádlik Jiří - Projektování silových a datových rozvodů s využitím moderních spoftwarových nástrojů

2010 - Pochop Zbyněk - Projektování přepěťových ochran dle ČSN EN 62 305

2010 - Kočí Martin - Projektování inteligentní budovy se systémem Ego-n

2010 - Mašek Jakub - Počítačové řízení a programování prvků inteligentní elektronstalace KNX

2011 - Chromík Aleš - Projektování a dimenzování ochran v domovní elektroinstalaci

2011 - Holub Jiří - Řízení osvětlení pomocí protokolu DALI v sběrnicovém systému KNX

2011 - Marcol Michal - Použití přepěťových ochran v domovní elektroinstalaci

2011 - Baudyš Adam - INELS jako řídící systém domovní elektroinstalace

2011 - Hubálek Michal - Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n

2012 - Mokrý Lukáš - Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov

2013 - Knebl Jan - Aplikace přepěťových ochran v sítích NN

2014 - Brtnický Pavel - Apllikace přepěťových ochran v sítích NN

2014 - Vančura Jan - Projekt silových a datových rozvodů administratívního objektu

2015 - Valo Marek - Srovnání projektování klasické a inteligentní elektroinstalace

2015 - Kotík Miloslav - Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídící systém inteligentního domu

2015 - Luskač David - Návrh inteligentní elektroinstalace pro RD

2015 - Novák Michael - Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě

2015 - Račuch Marek - Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu

2016 - Marek Jan  - Návrh aplikace radiofrekvenčního řídicího systému xComfort v moderní budově

2016 - Matouš Milan - Nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot

2016 - Mikloš Adrián - Projektování elektrických rozvodů polyfunkčního objektu

2017 - Dirbák Štefan - Softwarové nástroje pro tvorbu projektové dokumentace

2017 - Kaděra Jan - Energetická samostatnost a optimalizace spotřeby energie s využitím obnovitelných zdrojů a systémové instalace v domácnosti

2017 - Novotný Jaromír - Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace

2017 - Procházka Jiří - Návrh revitalizace elektroinstalace RD s výstavbou stolařské dílny s vypracováním projektové dokumentace

2017 - Štangl Jan - Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu

2017 - Vaněk Pavel - Moderní postupy programování sběrnicových řídících systémů KNX

 

Diplomové práce:

2010 - Tesař Radek - INELS jako building management system s využitím Foxtrot

2010 - Kolář Milan - Počítačové řízení a programování prvků systémové elektroinstalace INELS

2011 - Vacek Tomáš - Posouzení možnosti připojení kogenerační výroby 138MW v Prostějově

2012 - Klein Tomáš - Moderní systémy pro řízení osvětlení

2012 - Mašek Jakub - Výpočet a technické řešení uzemňovací soustavy transformovny 110/22kV

2013 - Hubálek Michal - Využití řídícího systému Foxtrot jako Building Management System

2014 - Polášek Roman - Návrh přepěťové ochrany pro objekt s nebezpečím výbuchu

2014 - Holub Jiří - Vzdálené ovládání a vizualizace sběrnicových systémů KNX a DALI pro řízení budov

2014 - Popelář Vojtěch - Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu blízkých zdorjů

2015 - Pavlíček Jiří - Vizualizace a vzdálené řízení systémové elektroinstalace Foxtrot

2015 - Tesař Luděk - Integrované projektování chytrého domu, budovy

2016 - Burián Michal - Řízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliance

2016 - Vančura Jan - Projektování elektrických rozvodů inteligentního domu s řídícím systémem Foxtrot

2017 - Brtnický Pavel - Návrh systémové elektroinstalace rodinného domu s FV systémem a jeho ekonomické zhodnocení

2017 - Valo Marek - Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýza přechodových jevů v elektrizační soustavě
 • modelování a simulace
 • studium vlastností nelineárních prvků elektrických obvodů.
 • Analýza přepětí v ES
 • Analýza ferorezonančních přepětí v ES

Univerzitní aktivity

od 2011 - IT administrátor na ÚEEN