Ing.

Bohuslav Křena

Ph.D.

FIT, UITS – odborný asistent

+420 54114 1233
krena@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

IBTeBakalářská práce Erasmus (v angličtině)
Anglicky, letní, FIT, UITS
ITTeSemestrální projekt Erasmus (v angličtině)
Anglicky, zimní, FIT, UITS
IIZSpráva serverů IBM zSeries
Česky, letní, FIT, UITS
ITYTypografie a publikování
Česky, letní, FIT, UITS
USINÚvod do softwarového inženýrství
Česky, zimní, FP, ÚI
IUSÚvod do softwarového inženýrství
Česky, zimní, FIT, UITS

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

USINÚvod do softwarového inženýrství
Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021